S novom izolacijom smanjuje se priključna toplinska snaga, no suvlasnici zgrada moraju platiti izradu posebnog elaborata

Suvlasnici zgrada na kojima se izvodi energetska obnova ili pak oni koji su to učinili u prvom krugu, a ako su pri tome njihove zgrade priključene na sustav gradske toplane, kako bi došli do željene financijske uštede moraju učiniti još jedan – završni korak. Čini se da mnogi o tome ne znaju dovoljno, a oni koji bi im trebali dati informaciju to ne rade dovoljno glasno.

Priča je relativno jednostavna – kada je obavljena rekonstrukcija zgrade, dakle ona je postala energetski učinkovitija, dolazi do smanjene potrebe za količinom isporučene toplinske energije za grijanje. Dakle, gradska toplana (a u najčešćem slučaju riječ je o HEP Toplinarstvu) takvim zgradama više ne mora isporučivati istu količinu topline. Odnosno rječnikom struke – energetski obnovljenoj zgradi dovoljna je manja priključna snaga na obračunskom mjernom mjestu.

To je onaj element na računu za toplinsku energiju koji je cijele godine isti, on, primjerice, ljeti čini približno 80 posto cjelokupnog računa, a tijekom sezone grijanja, kada imamo povećanje elementa energije (potrošnje), čini bar četvrtinu mjesečnog računa.

Da bi dakle te nove odnose regulirali, suvlasnici imaju pravo lokalnom distributeru toplinske energije podnijeti zahtjev za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz taj zahtjev krajnji kupci dužni su priložiti i elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Njime se definira novi, niži, temperaturni režim rada unutarnje instalacije grijanja te instalirana snaga ogrjevnih tijela za novi temperaturni režim. Tako stoji i u pravilniku nacionalnog regulatora tržišta energije. No sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva. Dakle, pred suvlasnicima je još jedno ulaganje. Dobri poznavatelji situacije kažu kako to nije tako velik izdatak, ovisno o veličini zgrade, iznosi do nekoliko desetaka tisuća kuna.

Ipak, na terenu su se pojavile i dodatne interpretacije, primjerice, neki su skloni tumačiti kako novi elaborat znači i demontažu nepotrebnih ogrjevnih tijela, što znači skidanje dijela radijatora po stanovima. Pojedini tvrde kako je nakon izvođenja tih radova potrebno ponovno obaviti tehnički pregled, koji, naravno, opet nešto košta. Kako bismo provjerili je li tomu doista tako, upit smo poslali u sjedište HEP Toplinarstva. Odgovor koji smo dobili ipak je suprotan.

– HEP Toplinarstvo nabavlja i ugrađuje regulator protoka, kojim se ograničava protok u skladu s promjenom priključne snage. Na navedeni način nije potrebna demontaža ogrjevnih tijela, kao ni novi tehnički pregled zgrade/građevine – objašnjavaju u dopisu koji u ime HEP Tolinarstva potpisuje direktor Zdravko Zajec.

No i troškove nabave i ugradnje regulatora protoka ipak snose podnositelji zahtjeva za smanjenje snage.

U konačnici ovo i HEP Toplinarstvu otvara nove pozicije – sada kada u svojim kapacitetima ima višak raspoložive toplinske snage, može u tržišnu potragu za novim kupcima…

Dario KUŠTRO

RAZNO