Prijašnjih je godina cijena bila paušalna – što znači da su uslugu odvoza smeća jednako plaćali svi građani

Od početka studenoga, u skladu sa zakonskim odredbama, miješani komunalni otpad postaje dio usluge koja se obračunava prema volumenu spremnika, odnosno prema broju odvoza. Svih je prijašnjih godina cijena bila paušalna, što znači da su uslugu odvoza smeća jednako plaćali svi, i oni koji su u kantu tjedno odlagali samo vrećicu otpada i oni koji su je redovito punili do vrha.

Priča se sada mijenja, tako da se stimulira odvajanje otpada, čime će se smanjiti količina miješanog komunalnog otpada u zelenoj posudi, a što će utjecati u konačnici i na cijenu usluge.U skladu s nacionalnim zakonodavstvom, od studenoga 2017. godine na snazi je Uredba o gospodarenju otpadom, s ciljem, a usklađeno s europskom regulativom, da se smanji ukupna količina miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na javna odlagališta. Uredbom su definirani i kriteriji za izračun cijene u kojoj jedinice lokalna uprave, dakle općine i gradovi, u ovom slučaju Grad Osijek, određuju iznos minimalne javne usluge (to je recimo tzv. hladni pogon komunalne tvrtke), i namjensku naknadu. U slučaju Unikoma prva iznosi iznosi 30,50 kuna, a namjenska je naknada 2,40 kuna.- No, ključni je element broj odvoza tijekom mjesec dana. Za to smo, ranije tijekom ove godine, našim korisnicima na kućne adrese poslali izjave u kojima smo, opet prema našim ranijim saznanjima o količini odloženog otpada, a kante su na tjednoj bazi bile poluprazne, ponudili opciju da se miješani otpad odvozi dva puta mjesečno. I to je većina prihvatila – kaže Davor Vić, direktor Unikoma, koji, kao i njegove službe, osluškuju prve reakcije s terena.A prva je nedoumica ona je li ugovoreni broj odvoza – fiksan? Nije, pojašnjava naš sugovornik, kante se mogu iznijeti onoliko puta koliko to stanka želi, odnosno ovisno o količini prikupljenog otpada. Ako ga je jedan mjesec više, kanta se može iznijeti tri, pa i četiri puta, a ako, primjerice, tijekom ljeta niste kod kuće, ne morate ni jednom.- Riječ je o tome da su kante čipirane i svako se njihovo pražnjenje evidentira (kanta se očitava u trenutku kada vozilo podigne kantu, odnosno kada je poklopac okrenut prema dolje, nap.a.), i tako će biti kreiran račun – ističe Vić.Odnosno, najkasnije do polovine prosinca korisnicima će biti podijeljene akontacijske uplatnice za studeni i prosinac te za šest mjeseci iduće godine na osnovi potpisane izjave. Ako bude preplate (manje odvoza), ili pak dugovanja (više odvoza), ta će odstupanja biti regulirana na prvom idućem računu. Dakle, nešto slično kao kada dobivamo račune za struju koji se zapravo kreiraju na potrošnji iz prethodnog razdoblja.Rješenje za drugu nedoumicu je da se predane izjave mogu izmijeniti. Vić kaže kako je samo deset posto klijenata u ugovoru stavilo opciju da sami kompostiraju, a praksa je pokazala da je mnogo veći postotak kućanstava koje ne koristi uslugu odvoza biotpada. Vlastito je kompostiranje opcija koja kreira najnižu cijenu.Za režim rada Unikoma naposljetku se ništa ne mijenja, zadržali su isti raspored odvoza, a njihovi će kamioni i dalje svaki tjedan dolaziti u ulice koje su u im na dnevnom rasporedu.- Na taj način nismo mijenjali navike naših klijenta, ali jasno je da želimo poticati odvajanje otpada i imati manje količine miješanog otpada koje će završiti na odlagalištu, odnosno u budućnosti u regionalnom centru za gospodarenje otpadom – zaključuje Vić.Radi još bolje informiranosti Unikom će u idućim tjednima na kućne adrese dostaviti informativni letak.

Dario Kuštro
Izvor Glas Slavonije

RAZNO