Grad Osijek spreman je u rujnu, sukladno s usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, u svojoj nadležnosti pobrinuti se za zaštićene najmoprimce, koji na temelju posebnog propisa primaju stalnu socijalnu pomoć, i pokriti razliku između povećane zaštićene najamnine i zaštićene najamnine.

“Izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova uređuje se postupno povećanje zaštićene najamnine ili naknade koju plaća najmoprimac stana, zaštićeni podstanar i predmnijevani najmoprimac na stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, te subvencioniranje razlike između povećane zaštićene najamnine ili naknade na način da spomenutu razliku za osobu koja na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć plaća jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi stan. Grad Osijek u svom proračunu svake godine planira određena sredstva za potrebe naknade za troškove stanovanja korisnicima socijalne skrbi (korisnicima zajamčene minimalne naknade), u što se ubraja i najamnina. Iznos planiran u proračunu za 2018. pokrit će i iznose plaćanja razlike najamnine utvrđene izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova. Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo trenutno ima evidentirana četiri korisnika zajamčene minimalne naknade koja koriste stan sa statusom zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, a koji se nalazi na području Grada Osijeka i nije u vlasništvu Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije ili RH. Tek nakon zaprimanja i utvrđivanja osnovanosti zahtjeva prema raspisanom javnom pozivu znat ćemo koliki je ukupni iznos subvencije na mjesečnoj razini”, izvještavaju iz Odsjeka za gospodarenje nekretninama Grada Osijeka.

Hrvatski je sabor donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova 13. srpnja, a tim se izmjenama rješava problem star 20 godina, i to, kako ističu iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na pravedan i održiv način. Najmodavci su dobili točan dan kada mogu potpuno slobodno raspolagati svojom nekretninom – 1. rujna 2023., s tim što će im se, počevši od 1. rujna 2018., postupno povisivati zaštićena najamnina. Iznos za koji se povećava najamnina na dan 1. rujna tekuće godine je fiksan i iznosi 1,20 puta zaštićene najamnine koju je najmoprimac ili zaštićeni podstanar plaćao na dan 31. kolovoza 2018. goduine. Zaštićena najamnina koju plaća zaštićeni najmoprimac i zaštićeni podstanar povećavat će se svakih dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018., do 31. kolovoza 2023. Zaštićeni najmoprimci i zaštićeni podstanari dužni su se iseliti iz stanova najkasnije do 1. rujna 2023. ako s najmodavcem, odnosno vlasnikom stana, ne sklope novi ugovor o najmu stana. Ako se ne isele, vlasnik stana može nadležnom sudu podnijeti tužbu za iseljenje iz stana, koja će morati biti riješena po hitnom postupku – dakle, neće se moći dogoditi da se takvi slučajevi godinama razvlače po sudovima.
I. Solar

Izvor: Glas Slavonije

RAZNO