Nakon provedenog postupka bodovanja utvrđuje se red prvenstva, a lista kandidata za dodjelu stana bit će javno objavljena

Grad Osijek, sukladno odredbama Odluke o davanju gradskih stanova u najam, redovno daje u najam stanove osobama s utvrđene liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam. Za tu svrhu usuglašen je red prvenstva koji se utvrđuje na temelju materijalnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih kriterija. Za utvrđivanje ove liste svake druge godine raspisuje se natječaj.

Tako je prošlog tjedna raspisan novi natječaj, pravo podnošenja zahtjeva imaju osobe koje su punoljetni državljani Republike Hrvatske, ali, između ostaloga, moraju imati prebivalište na području grada u trajanju neprekidno najmanje deset godina, odnosno 20 godina s prekidima te ne smiju imati riješeno stambeno pitanje, odnosno u vlasništvu bilo kakvu imovinu na području Hrvatske. Prijave se podnose najkasnije do 25. lipnja.

Dvije godine

Posljednju Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata za davanje gradskih stanova gradonačelnik Grada Osijeka donio je 12. prosinca 2017. godine i primjenjuje se za razdoblje od dvije godine.

– Prema utvrđenom redu prvenstva na popisu kandidata, od njene objave do danas, dodijeljeno je devetnaest stanova, i to pojedinačno, jedna garsonijera od 26 četvornih metara, dvije “veće” garsonijere (od 26 m2 i više), devet jednosobnih, tri dvosobna i četiri trosobna stana – rekao je Krešimir Jakić, voditelj Odsjeka za gospodarenje nekretninama pri Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravnim odnosima Grada Osijeka.

Najviše samaca

Grad Osijek na današnji dan ima u evidenciji naplate najamnine 659 stanova, od toga za korištenje 489 stanova plaća se slobodno ugovorena najamnina, a za 170 stanova plaća se zaštićena najamnina.

Na još uvijek aktualnoj listi (iz prosinca 2017. godine) nalazi se 208 kandidata koji su podijeljeni prema broju članova obitelji i veličini stana. Najviše kandidata, 57, i to samaca, trebaju manju garsonjeru, 44 kandidata su na ovoj listi za veću garsonijeru, a isto toliko njih i za jednosoban stan, a 26 kadidata koji imaju peteročlanu (i veću obitelj) natječu se za trosoban stan.

– No svi kandidati koji se nalaze na važećoj listi iz 2017. godine, a nisu dobili u najam gradski stan, u obvezi su podnijeti novi zahtjev sa svim potrebnim ispravama i dokazima iz natječaja, ako žele biti uvršteni na novu listu kandidata – upozorio je Jakić. Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u nadležnom odjelu, ali i web-stranici Grada Osijeka.

Nakon provedenog postupka bodovanja utvrđuje se red prvenstva, a nova lista kandidata bit će javno objavljena. Na ovu listu mogu se podnijeti prigovori, a po njihovom rješevanju utvrđuje se konačna lista (koja će također biti javno obznanjena), i koja vrijedi za iduće dvije godine. Ugovor o najmu sklapa se na rok od deset godina.

Dario Kuštro
Izvor Glas Slavonije

RAZNO