Predlaže se i pravo na ugradnju pojedinačnih vodomjera u stanovima u već sagrađenim zgradama

Okrupnjavanje vodovodnih tvrtki, ekonomska regulacija cijene i pojedinačni vodomjeri – dio su predložene reforme vodokomunalnog sektora.
Vlada RH u četvrtak je u saborsku proceduru poslala tri zakonska prijedloga s namjerom reforme tog komunalnog sektora, a s ciljem postizanja ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga kako bi se stvorile pretpostavke za ujednačavanje cijena, odnosno za uspostavu jedinstvene cijene vode na jednom uslužnom području.

Vlada nije odstupila od ideje da se umjesto usitnjenog sustava s otprilike 190 isporučitelja uspostavi jedinstveni i javni isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području, i to u formi društva kapitala čiji su osnivači sve jedinice lokalne samouprave na uslužnom području, s jedinstvenom cijenom vodne usluge. Propisuje se i obveza integracije postojećih javnih isporučitelja, i to pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju na pojedinom uslužnom području.

– Cilj je ekonomično i učinkovito poslovanje, a tako se stvaraju i pretpostavke za ujednačavanje cijena vode, odnosno uspostavi jedinstvene cijene vode na jednom uslužnom području – kazao je Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

U raspravu o zakonskim prijedlozima prethodnim se e-savjetovanjem aktivno uključila i Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, čiji je predsjednik Ivan Jukić, inače direktor Vodovoda Osijek. On podsjeća kako je njihov prijedlog da se u okrupnjavanju koristi model osnivanja društva kapitala kako bi se jasno definirali vlasnički udjeli.

– Zbog toga što će se tako definirati tko je s kojom imovinom ušao u društvo, tko je taj koji je prethodno najviše investirao. Svjesni smo da se tako stvaraju preduvjeti za ravnomjerniji razvoj, odnosno daljnja ulaganja na manje razvijenim područjima s ovakvom infrastrukturom – rekao je Jukić za naš list. Osječki Vodovod je nakon realizacije EU projekta tako već preuzeo Erdutskog općinskog vodoopskrbljivača Čvorkovac, a sljedeći koji će mu se pridružiti je Urednost, tvrtka iz susjedne općine Čepin. Naposljetku, Jukić je svjestan i da su baranjski vodovodi oslonjeni na Osijek. Koliko mu je poznato, sličnih povezivanja u drugim dijelovima zemlje, osim nešto oko zagrebačkog prstena, za sada nije bilo.

Vezano uz želju Vlade RH za stvaranjem uvjeta za ujednačavanje cijena vode, Jukić komentira kako se prvo moraju jasno definirati uslužna područja.

– Jasno je da do ujednačavanja cijene neće moći doći odmah, ali ovako se stvaraju uvjeti da se dodatnim određenim ulaganjima tijekom godina doista mogu ujednačiti cijene vode na istom uslužnom području – kaže Jukić.

Namjera je Vlade uspostaviti ekonomsku regulaciju cijene vode preko Vijeća za vodne usluge, čiji je cilj spriječiti monopolske i visoke tarife, ali i podcijenjene tarife, odnosno tarife koje su ispod granice povrata troškova. Nadalje, uredile bi se odredbe kojima se zadržava djelatnost vodnih usluga u javnom sektoru, tzv. antiprivatizacijski koncept, pa se predlaže da isporučitelji vodnih usluga mogu biti samo javni isporučitelji, kao i da su komunalne vodne građevine u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga. Prijedlog je i da se komunalne vodne građevine ne mogu opteretiti založnim pravom ni biti predmet ovrhe, kao i to da ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu. Poslovni udjeli javnih isporučitelja neće biti prenosivi.

U prijedlogu zakona su i odredbe kojima se omogućava zaštita potrošača tako što se propisuje obavezno javno savjetovanje o odluci o cijeni vodnih usluga. Socijalna cijena vodnih usluga proširuje se s varijabilne cijene usluge za javnu vodoopskrbu i na varijabilni dio cijene usluge za javnu odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda, ali i na fiksni dio cijene usluge.

Nadalje, predlaže se pravo na ugradnju pojedinačnog vodomjera i u stanovima u već sagrađenim zgradama, jer je do sada to pravo bilo uspostavljeno samo za novogradnje.

U vezi s prijedlogom zakona o vodama, Ćorić je novinarima izjavio kako se u njega prenosi znatan dio odredbi postojećeg zakona, a osnovni je cilj predloženog novog zakona zaštita i poboljšanje stanja vodnih ekosustava, promicanje održivog korištenja voda na osnovi dugoročne zaštite raspoloživih vodnih resursa te doprinos ublažavanju posljedica poplava i suša.
Svrha prijedloga zakona i izmjena i dopuna Zakona o financiranju vodnog gospodarstva njegovo je usklađenje s prijedlogom zakona o vodnim uslugama odnosno zakona o vodama i njime se uz ostalo uređuju namjena i naknada za uređenje voda koje pripadaju jedinici lokalne samouprave.

Dario Kuštro
Izvor Glas Slavonije

RAZNO