NOVI TROŠAK ZA VLASNIKE PLINSKIH TROŠILA

70 % plinskih trošila ugrađenih do 1991. nikada nije mijenjano

Plinska su trošila u Osijeku u prosjeku stara više od 20 godina iako pravila Europske unije nalažu da, bez obzira na ispravnost, moraju biti zamijenjena nakon sedam godina. Iz tvrtke Dimnjak d.o.o. upozoravaju Osječane: Pripremite se na trošak za kupnju novih bojlera i plinskih peći, alternative nema!

U Osijeku je evidentirano oko 20.000 trošila, no u tvrtki Dimnjak d.o.o. procjenjuje da ih je 35.000.

– Najveći broj tih trošila ne udovoljava standardima EU-a, ni našim sigurnosnim propisima. No, kako se od zakonodavca tek očekuje da usklađivanjem naših propisa s onim EU-a nametne građanima obveznu zamjenu starih trošila, trenutno ne postoji mehanizam s pomoću kojega možemo doznati koliko će se točno trošila morati izmijeniti. No, sa sigurnošću mogu tvrditi da 70 posto plinskih trošila ugrađenih do 1991. godine nikada nije mijenjano! Najgora je situacija u tzv. plinskim naseljima na Jugu 2 i Vijencu Petrove gore te drugim stambenim naseljima sagrađenima, odnosno plinoficiranima do rata – kaže Dejan Lončarić, direktor Dimnjaka d.o.o.

Bez rezervnih dijelova

Dodaje kako se, iako još uvijek u Hrvatskoj (za razliku od npr. Italije i Njemačke) ne postoji propis koji obvezuje na izmjenu toplinskih trošila nakon sedam godina, od 2015. ova obveza hrvatskim građanima nameće indirektno.

– Od rujna 2015. godine u Hrvatskoj je zabranjen uvoz klasičnih ‘kombi’ i ‘cirko’ bojlera, pa su oni koji danas ugrađuju nove plinske bojlere u obavezi kupiti kondenzacijske. Zbog toga su i za stare bojlere nedostupni rezervni dijelovi bez kojih ova trošila, napominjem, stara u prosjeku 20 godina, ne mogu više biti popravljana. Na ovaj je način stvoren preduvjet da se krene s generalnom izmjenom starih trošila, a da nitko ne mora na sebe preuzeti obvezu reći građanima: ‘Do tog i tog datuma morate kupiti novo trošilo.’ Kada su, pak, u pitanju stare plinske peći, trenutačno je situacija takva da su

dvije tvornice iz kojih potječe najveći broj osječkih plinskih peći – zatvorene. Dakle, ponovno, ni za njih nema nužnih rezervnih dijelova, pa vlasnici polako inercijom dolaze u situaciju da ih moraju zamijeniti novima. Trošak izmjene starih trošila je velik, ali neizbježan ako želimo imati pravilnu i kvalitetnu plinsku instalaciju. Građani moraju postati toga svjesni i pripremiti se na vrijeme – objašnjava Lončarić.

Koliki je trošak?

Među trošilima u osječkim kućanstvima koja su prema EU regulativi već danas za izmjenu (starija su od sedam godina) najviše je tzv. kombi i cirko bojlera B i C oznake. Riječ je o atmosferskim trošilima spojenim na klasične dimnjake (B) i trošilima koja imaju vlastiti dimovodni sustav (C). Ivan Vlahović, tajnik Udruge dimnjačara Slavonije i Baranje, kaže kako se cijena kondenzacijskih bojlera koji predstavljaju za njih adekvatnu zamjenu, kreće od šest do 20 tisuća kuna ovisno o modelu, proizvođaču i snazi. Najčešći su odabir kupaca trenutačno i najpovoljniji modeli po cijeni od oko 6000 kuna, snage 24 kW. Svi oni koji će morati svoje stare bojlere zamijeniti novima, trebat će biti spremni još i na dodatne troškove uz samu kupnju trošila. Najprije je potrebno kontaktirati ovlaštenog projektanta koji izrađuje projekt promjene plinske instalacije. Troškovi projekata, ovisno o veličini projektne dokumentacije i projektantu, iznose između 800 i 1500 kuna. Zatim je potrebno platiti demontažu starog i ugradnju novog bojlera plinoinstalateru (400 kuna), a onda i platiti servisera za prvo puštanje bojlera u pogon i ovjeru garancije (200 kuna). Za kraj, tu je i trošak izdavanja stručnog nalaza dimnjačara od 300 kuna.

Od onih koji moraju kupovati i ugrađivati novi bojler sigurno bolje prolaze oni koji se nađu u situaciji da im se nepovratno pokvari fasadna plinska peć. Naime, cijena novih peći ovoga tipa u prosjeku je 3300 kuna za uređaj snage 8 kW. Uz to, kada su pak u pitanju fasadne plinske peći, nema obveznog dodatnog troška osim troškova demontaže i ugradnje ako je riječ samo o zamjeni trošila “jedan na jedan”, te uz preduvjet da se stara plinska peć nalazi u projektnoj dokumentaciji nekretnine. (Ivana Solar)

izvor: Glas Slavonije, objavljeno 21. rujna 2017.

KONTROLE I KAZNE

Kako objašnjavaju iz Dimnjaka d.o.o., kad-tad u domaće će zakondavostvo morati ući odredba o ograničenju starosti plinskih trošila, a tada će se, za kontrolu provedbe propisa, morati stvoriti i sustav kontrole. Prema uzoru na zemlje EU-a u kojima nije dopušteno imati plinsko trošilo starije od sedam godina, morat će se u jedan sustav umrežiti dimnjačarske službe, distributeri i gradske komunalne službe. Oni koji se sami ne pobrinu da nakon sedam godina promijene trošilo, na taj će način lako biti otkriveni i kažnjeni.

 

7 godina preporučena je maksimalna starost plinskog trošila u zemljama EU-a

20 godina prosječna je starost plinskih trošila u Osijeku

RAZNO