Komunalni redari prema pravilniku rade od ponedjeljka do petka, pa vikendima nitko ne pazi na red u gradu

S obzirom na to da se usklađivanjem legislative RH s pravnom stečevinom EU-a posljednjih godina gomilaju nove obveze i pravila ponašanja koji reguliraju svakodnevnicu građana, sve je više posla i za one koji građane u ovome smislu trebaju nadzirati. U velikom broju slučajeva to su komunalni redari kojih je u Osijeku na približno 100.000 stanovnika – samo šestero. I to bez da je netko od njih na bolovanju, ili na godišnjem odmoru.

Dakle, njih šestero u najboljem slučaju trenutačno su zaduženi za provedbu komunalnog reda te imaju ovlasti za izdavanje novčanih kazni za gotovo 150 situacija neprihvatljivog ponašanja na području grada Osijeka. Od toga polovina je kažnjiva s najvišim novčanim kaznama – od tri do sedam tisuća kuna. Svojim djelovanjem oni trenutačno osiguravaju provedbu odredbi devet zakona, dvije odluke i dva pravilnika. Zaduženja su im stoga uistinu velikog raspona – od kažnjavanja vlasnika kućnih ljubimaca za neuklanjanje izmeta i izbjegavanje košnje zelenih površina obraslih u ambroziju, do brige o derutnim i napuštenim objektima, dopuštenoj razini buke, a uskoro i svjetlosnog zagađenja. Ako se tomu doda kako u pravilu imaju radno vrijeme administrativnih službenika – osam sati, pet dana u tjednu u jednoj smjeni, niti ne čudi što se malo koji Osječanin, ma koliko upregao svoje moždane vijuge može prisjetiti kada je posljednji put ugledao komunalnog redara. Posebice ako se izuzmu situacije ispisivanja kazni za parkiranje na zelenu/javnu površinu koje su, čini se, postale jedini “znakovi života” osječkih komunalnih redara uopće.

Iz Grada u ovoj situaciji ne vide ništa sporno. Unatoč tomu što se u pojedinim gradskim uredima i tvrtkama godinama teško diše od javnih službenika u administraciji, na upit planiraju li uskoro zaposliti još koju osobu čiji bi posao bio pješice obilaziti grad, ne odgovaraju. Tek potvrđuju kako je komunalnih redara uistinu samo šest, i da imaju pune ruke posla – očigledno, kako je ranije napomenuto, prije svega zbog ispisivanja kazni za parkiranje.

– Radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno i raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka. Za potrebe obavljanja određenih poslova i zadataka za pojedine službenike i namještenike čelnik upravnog tijela može odrediti drugačiji raspored dnevnog i tjednog radnog vremena. Komunalno redarstvo postupa prema sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o građevinskoj inspekciji, Prekršajni zakon, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Odluka o obavljanju dimnjačarskih usluga, Pravilnik o zakupu zemljišta na javnim površinama, Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima. Tijekom 2018. godine osobama zatečenim u prekršaju izdano je 369 obveznih prekršajnih naloga te ostavljene 734 obavijesti o počinjenom prekršaju za vozila zatečena u prekršaju – parkirana na javnim zelenim, zemljanim i drugim sličnim površinama koje nisu namijenjena za parkiranje – poručuju iz Ureda gradonačelnika Ivana Vrkića koji je u više navrata isticao kako je posao komunalnih redara ne da prije svega pišu kazne, nego da educiraju građane.

No, trenutačno je teško zamisliti da njih šestero može bilo što adekvatno odraditi od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Ivana Solar
Izvor Glas Slavonije

RAZNO