Događaju se mučne situacije koje najmodavce znaju dovesti na prosjački štap, a najmoprimce preko noći ostaviti na ulici

Procjenjuje se da je u Osijeku danas od 12 do 15.000 kućanstava koja se mogu povezati s podstanarstvom, a točna brojka varira, jer mnogi podstanari nisu prijavljeni. Iz Udruženja stanara grada Osijeka poručuju – izvor je to golemih problema poput nemogućnosti izbacivanja iz stana neplatišta ili ostanka u stanu do pronalaska novog smještaja kada gazda odluči da mu je stan potreban.

Riječ je o mučnim situacijama koje najmodavce znaju svesti na prosjački štap, a najmoprimce preko noći ostaviti na ulici zbog kojih je Udruženje objavilo priručnik “Podstanarstvo”, u sklopu kojeg svim stranama uključenim u proces iznajmljivanja stanova objašnjava njihova prava i obveze koji su regulirani Zakonom o najmu stanova.

Pisani ugovor

Osnova svakog najamnog/podstanarskog odnosa mora biti pisani ugovor. Najmoprimci često, što zbog pasivnosti ili neznanja, pristaju na ilegalan najam te izlažu sebe i sve sudionike takvog dogovora stambenoj nesigurnosti i mogućoj financijskoj šteti. Ovakvom su situacijom svi na gubitku. Stoga odnos najmodavac/najmoprimac mora obvezno početi potpisivanjem Ugovora o najmu stana koji treba ovjeriti kod javnog bilježnika koji, pak, ugovor dostavlja nadležnoj Poreznoj upravi. Ugovor je potrebno i solemizirati. To je postupak potvrde ugovora od strane javnog bilježnika kod kojega ovaj provjerava sadržaj ugovora te potvrđuje forumu i sadržaj ugovora. Solemizirani ugovori imaju ovršnu klauzulu, a time i snagu ovršne isprave. To znači da najmodavac na temelju takvog ugovora u slučaju neplaćanja, ili zakašnjenja plaćanja najamnine, može pokrenuti ovršni postupak i tražiti iseljenje a da nepokreće sudski postupak, objašnjavaju iz Udruženja stanara te dodaju kako se ugovorom moraju jasno definirati prava i obveze najmodavaca i najmoprimaca, i da on mora na prvom mjestu jasno sadržavati iznos najamnine, otkazni rok i plaćanje režije, a potom i neke druge bitne odredbe.

Prava i obveze

Iz Udruženja stanara ističu i kako su u brošuru „Podstanarstvo” uvrstili uputu o pravima i obveze najmodavaca i najmoprimaca.

– Najmodavac je dužan prijaviti stanare te održavati stan koji daje u najam u stanju pogodnom za stanovanje u skladu s ugovorom o najmu te je dužan o vlastitom trošku pravodobno izvršiti potrebne popravke. Uz napomenu da ako je podstanar kriv za kvar ili uništenje stana, tada on mora snositi troškove sanacije. Najmodavac je dužan nadoknaditi najmoprimcu troškove potrebnih popravaka koje je ovaj izvršio, bilo zato što nisu trpjeli odgađanje, ili ih najmodavac, obaviješten o njima nije izvršio u primjerenom roku. Najmodavac može otkazati ugovor o najmu bez pisane opomene, ako je najmoprimac dva uzastopna roka zakasnio s plaćanjem najaminine ili više od dva puta postupi suprotno ugovoru, odnosno Zakonu. Najmoprimac je pak dužan prijaviti boravište policiji i obavijestiti predstavnika suvlasnika u novonastalom podstanraskom odnosu, a ima pravo uz uporabu stambene jedinice koristiti i zajedničke prostorije ili zemljište zgrade. Stan mora čuvati od oštećenja te ne smije obavljati preinake bez prethodne pisane suglasnosti najmodavca. Mora u stan pustiti osobe koje najmodavac ovlasti za popravke, ili kontrolu korištenja stana, mora plaćati najamninu u rokovima te po izlasku iz stana predati isti u stanju u kojemu ga je zatekao – ističu iz Udruženja stanara neke od bitnih odrednica koje bi trebao sadržavati ugovor o najmu.

Ivana Solar
Izvor Glas Slavonije

RAZNO