U proljeće 2015. godine počela je realizacija katastarske izmjere četiriju osječkih naselja – Sjenjaka, Juga 2, Vijenca Ivana Česmičkog i Vijenca Ivana Meštrovića. Naselja su to sagrađena 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, no sve to vrijeme nisu sustavno evidentirana u katastru i zemljišnim knjigama.

Sam je posao opsežan, za izmjeru je predviđeno 86 hektara, ukupno je 291 katastarska čestica na kojima se nalazi oko 140 građevina i deset kilometara cesta.

Iako je bilo planirano da se taj posao dovrši do kraja iste godine, dobri su poznavatelji struke odmah upozorili kako je to, za takav opseg posla, preambiciozan vremenski okvir. I, pokazalo se, bili su u pravu. Projekt (tek) sada ulazu u završnu fazu.

Doduše, katastarska je izmjera provedena relativno brzo. Bilo je tu, istina, i nešto tehničkih propusta koji su naknadno ispravljeni, no nastavno, u ovom drugom dijelu – ishođenja uporabnih dozvola za svaku od pojedinih zgrada – bilo je nužno obaviti mnogo više operativnog (i istraživačkog) posla. Ipak, prikupljanje je navedene dokumentacije preduvjet za upis u katastar.

Dio je projekta koji je od izravne koristi za gradsku administraciju ipak već obavljen. Evidentirane su sve javne površine – izmjereno je i potom ubilježeno gotovo deset kilometara nerazvrstanih cesta, pješačkih staza te svi prateći infrastrukturni objekti. Svi su oni dobili svoju katastarsku česticu, a Grad Osijek titulaciju vlasnika.

Do kraja će se ove godine završiti i upis stambenih zgrada. Za sada su predane prijavne liste za dva naselja.

Nakon što budu upisane, zgrade će biti provedene u katastaru, slijedom toga i u gruntovnici, i moći će se ići na povezivanje knjige položenih ugovora i glavne zemljišne knjige. Ili, još bolje, (su)vlasnici će moći početi postupak etažiranja.

Naposljetku, valja podsjeti kako je u ovom doista hvalevrijednom projektu i gradska uprava financijski dobro prošla. Zajedničkim je aktivnostima Grada i Državne geodetske uprave izrađen projektni zadatak, uz sufinanciranje u odnosu 50:50 posto. Procijenjena je vrijednost nabave bila 390 tisuća kuna, no nakon javnog natječaja pokazalo se da je najpovoljnija ponuda u konačnici iznosila 178 tisuća kuna. Također, gradske su službe obavile sve radnje u prikupljanju dokumentacije potrebne za upis zgrada, te su tako uštedjeli novca, a još više vremena (i živaca) njihovim suvlasnicima.

Dario KUŠTRO
PRIJENOS VLASNIŠTVA

Dio je poteškoća nastao i zbog utvrđivanja vlasništva zemljišta “ispod” pojedinih zgrada. Pokazalo se, naime, kako su neke od parcela u državnom vlasništvu, pa je na sjednici Vlade RH nedavno održanoj u Osijeku započet proces prenošenja vlasništva Gradu Osijeku.

86 hektara ukupna je površina obavljene izmjere četiriju gradskih naselja.

izvor: Glas Slavonije, 2. veljače 2018.

RAZNO