Naši partneri abecednim redom:

 

Izoltermika d.o.o. – servis vatrogasnih aparat i ispitivanje posuda pod tlakom; adresa: Krstova 37, Osijek • tel.: 031 500 450 • mob: 098 226 792 • kontakt osoba: Lario Viljevac • mail: lario.dgo@gmail.com

NNOVOprojekt d.o.o. – projektiranje i nadzor u građevinarstvu, energetski pregled i certificiranje, upravljanje, građevinsko vještačenje, posredovanje pri prometu nekretnina
tel./fax: 031 580 018 • kontakt osobe: Tihomir Štefić, mob: 098 566 376; Tomislav Stantić, mob: 098 189 1496 • mail: NOVOprojekt@NOVOprojekt.net • www.NOVOprojekt.netKLIKNITE ZA INFO LETAK/PONUDU ZA UPRAVLJANJE NOVOprojekt

pestrid_logoPestrid d.o.o. – deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija
tel./fax: 031 750 166 • kontakt osobe: Halil Salma, Jasmin Salma • e-mail: pestrid@os.t-com.hr • www.pestrid.hr • kliknite za info letak

STAKLO DOM d.o.o. – izrada, isporuka i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, demontaža i logoekološko zbrinjavanje stare stolarije, zidarske obrade nakon izmjena stolarije; adresa: M. Divalta 24, Osijek • tel./fax: 031 572 056 • e-mail: staklodomos@gmail.com ; kontakt osoba: Davor Latas, voditelj prodaje • mob: 099 362 0739 • e-mail: davor@staklodom.hr • www.staklodom.hr