Pomažući članovi abecednim redom:

Dimnjak d.o.o., djelatnosti koje obavlja više od trideset stručno osposobljenih djelatnika su: dimnjačarstvo (kao primarna djelatnost, koja se oslanja na sveukupnost usluge iz područja termotehnike), sektor montaže, kemijskog čišćenja, servisa i zaštite okoliša. Odraz temeljne politike kao i cilj poslovanja je – kvaliteta.

Elektromodul d.o.o., tvrtka čija je djelatnost usmjerena na projektiranje, građenje i održavanje cestovne signalizacije, instaliranje i održavanje kabelske televizije, semaforske signalizacije i parkirališnih sustava. Učinkovitom organizacijom i korištenjem naprednih informacijsko-komunikacijskih sustava nastoji biti na usluzi svojim korisnicima.

Gradnja d.o.o., je neosporni lider u graditeljstvu na hrvatskom tržištu i tržištu Europske unije. Iskustvo, vještine, ekspertni timovi i tehnološka izvrsnost u korelaciji s informacijskom tehnologijom implementirani u SAP, kao integrirano programsko rješenje, osigurava stratešku izvrsnost Gradnje na tržištu. Gradnja svojim gotovo 70-godišnjim iskustvom garancija je izvrsnosti u graditeljskoj praksi.

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavlja djelatnost distribucije električne energije za područje Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske županije i općine Orahovica. Temeljna joj je zadaća osigurati distribuciju električnom energijom svim građanima vodeći računa o kvaliteti isporuke električne energije uz što racionalnije korištenje postojećih resursa. Za ostvarenje ovih zadataka nužna je izgradnja novih i održavanje postojećih elektroenergetsih objekata u okviru distribucijskog područja što iziskuje obavljanje i sporednih i pomoćnih djelatnosti kao što su: projektiranje, izgradnja objekata, servisiranje, izrada metalne opreme, izgradnja plinovodne mreže, popravak vozila i mehanizacije. Znanje, tradicija, iskustvo i moderna tehnologija garancija su ostvarenja zacrtanih strateških ciljeva.

HEP Plin d.o.o. Osijek, distribucijska i opskrbna djelatnost obuhvaća područje tri županije: Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, gdje opskrbljuje 73.932 kupaca prirodnim plinom na 2.552 km dugoj mreži plinovoda, a godišnje isporučuje oko 150 milijuna prostornih metara prirodnog plina. Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina: kućanstva (kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu) i poduzetništvo (svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo).

HEP Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek, obavlja djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe kućanstava i industrijskih subjekata toplinskom energijom na području Osijeka. Centralizirani toplinski sustav osigurava racionalno korištenje toplinske energije i zaštitu okoliša. Racionalno korištenje toplinske energije osigurava se i ugradnjom predizoliranih cjevovoda za distribuciju toplinske energije, ugradnjom  novih generacija automatske regulacije, kao i  uvođenjem individualnog mjerenja po stanovima.

Izoltermika d.o.o. Osijek  – Vrši servis vatrogasnih aparata i ispitivanje posuda pod tlakom, kao i prodaju vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme.

          NOVNOprojekt j.d.o.o. – projektiranje i nadzor u građevinarstvu, energetski pregled i certificiranje, upravljanje, građevinsko vještačenje, upravljanje zgradama, legalizacija objekata • kliknite za info letak/ponudu za upravljanje

OTPbanka_logOTP banka Hrvatska d.o.o., je osma banka po veličini na hrvatskom bankarskom tržištu. Oko 1.000 zaposlenika banke putem razgranate mreže od 108 poslovnica diljem cijele Hrvatske posluje s više od 400.000 klijenata u sektoru građanstva te u sektoru gospodarstva. Sjedište banke je u Zadru, a poslovni centri nalaze se u Zagrebu, Puli, Sisku, Dubrovniku i Osijeku. OTP banka društvenu odgovornost shvaća kao procjenu vlastitih utjecaja na društvo, okoliš i gospodarstvo. Već niz godina banka posluje na načelima društvene odgovornosti vidljivim prije svega u odgovornom i transparentnom poslovanju, od odobravanja kredita do upravljanja štednjom i rizicima, ali i u projektima kroz koje nastoji doprinijeti razvoju lokalnih zajednica u kojima, specifična po svom regionalnom karakteru, posluje.

Slatinsklogoa banka d.d. utemeljena je 09. listopada 1992. godine i od tada pa do danas je jedina depozitna financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji. Prateći suvremene svjetske bankarske trendove, te potrebe vlastitih klijenata, Banka je značajnije napore uložila u širenje spektra svojih usluga. Slijedeći takvu poslovnu filozofiju osmišljeni su modeli za potpuno financijsko praćenje klijenata u njihovom poslovanju, pomoću kojih Banka nastoji uz najveću mjeru sigurnosti pridonjeti podizanju kvalitete i konkurentnosti poslovanja samih klijenata.

Image result for logo saponiaSaponia d.d. Osijek, od 1894. godine, kada je Samuel Reinitz počeo pisati uspješnu povijest Saponije proizvodnjom prvog sapuna, mnogobrojni pojedinci i čitave generacije daju svoj obol u izrastanju Saponije u modernu deterdžentsko-toaletnu industriju. Posebno su ponosni na vlastite vrhunske brandove koji su postali sinonim za kvalitetu te su već desetljećima neizostavni u mnogim kućanstvima: Faks helizim, Nila, Rubel, Bioaktiv, Plavi Radion, Ornel, Likvi, Tipso, Arf, Vim, Bis, Lahor, Frutella, Kalodont, Di, Brinell, Skit. Oni su rezultat rada njihovih stručnjaka kojima je osnovna misija osigurati vrhunsku čistoću i zdravlje Vama i Vašoj obitelji. Pri tome njeguju svoju bogatu povijest temeljenu na iznimnoj kvaliteti vlastitih proizvoda koju su svojim korištenjem nagradile generacije Saponijinih zadovoljnih potrošača.

Unikom d.o.o., obavlja komunalnu djelatnost sa ciljem Unikom_logotipodržavanja čistoće, odlaganja otpada, održavanja javnih površina i zooloških vrtova u skladu s europskim standardima. Moderna oprema i tehnologija na poslovima primarne reciklaže, kao i kvalitetna usluga zbrinjavanja otpada imaju za cilj – poboljšanje života naših građana i izgleda našega grada.

LogoVodovod d.o.o. Osijek, je moderno trgovačko društvo koje se bavi pročišćavanjem i distribucijom pitke vode i odvodnjom otpadnih voda. Ima golemu odgovornost za kontinuiranu proizvodnju dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode i njenog transporta do potrošača. U svom sastavu ima i povezana društva:
– Montaža d.o.o. –bavi se uvođenjem instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, grijanja i klimatizacije
– Graditeljstvo d.o.o. – za građenje i ostale građevinske radove
– Projektni biro d.o.o.
– Hidrogeološki radovi d.o.o.
Najvažniji strateški ciljevi Vodovoda su kvaliteta usluge, kontinuirano poboljšanje odnosa prema okolišu i dosljedna primjena važećih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša.

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, najveći je upravitelj na području Osječko-baranjske županije. Jedina je tvrtka u Osijeku koja ispunjava sve zakonom propisane uvjete u pogledu upravljanja i održavanja stambeno-poslovnih zgrada. Vlasnicima stanova nudi pomoć pri etažiranju, vođenju evidencije naplate i izvještavanja o stanju sredstava pričuve, davanju pravnih savjeta, besplatno zastupanje suvlasnika stambenih zgrada u sudskim i drugim postupcima.

 

RAZNO