ZAKON O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

stanovanje - zakoni
Rijeka, 20.6.2017
Na ovom portalu je evidentirano preko deset tisuća pitanja građana. Iz istih je vidljivo da se suvlasnici uglavnom bave traženjem savjeta i riješena  tek u trenutku kad su već nastupile posljedice. Mnogi vide odgovornost upravitelja i predstavnika suvlasnika. Međutim, činjenica je da su upravitelju  u funkciji izvršenja naloga suvlasnika. Ako naloga nema, nema ni osjećaja odgovornosti po nekim bitnim pitanjima.
Iz pitanja građana, može se vidjeti da je daleko ozbiljniji problem u predstavnicima suvlasnika. U mnogi zgradama, nitko ne želi biti predstavnik, pa se na tom mjestu nalaze osobe koje  iz objektivnih razloga nisu sposobne za  te uloge. Te zgrade su prepuštene upraviteljima koji se bave samo onim poslovima koje mogu obavljati a to su uglavnom sitni popravci ili nužni zahvati.
Daleko ozbiljniji problem su predstavnici u pojedinim velikim zgradama. Neki od njih, mimo znanja upravitelja i ostalih suvlasnika sklapaju poslove vezano zahvate redovitog održavanja zgrada. Tako imamo zabilježene slučajeve da je za “redovito održavanje” krova na jednoj zgradi sa računa pričuve potrošeno 340.000,00. Naknadno je ustanovljeno da je sa potpunu obnovu tog krova bilo dovoljno 140.000,00 Kn. Česte su pojave da predstavnici suvlasnika od obrtnika traže provizije da bi mogli dobiti poslove održavanja u tim zgradama.
Još niz pitanja je otvoreno. Među suvlasnicima je zavladala depresija i nitko nema volje  da se uhvati u koštac sa problemima. Temeljni razloga dolazi iz činjenice  da ne postoje kvalitetni propisi kojim bi se odredila pravila ponašanja i stupnjevi odgovornosti na relaciji suvlasnik- predstavnik suvlasnika-upravitelj. Pravne praznine  i nedorečenosti zakona, za sve sporne i štetne događaje, građani moraju pokretati redovne parnične postupke.
Osim pitanja  zaštite vlasništva koji je u interesu suvlasnika stambenih zgrada, još ozbiljniji problem je zaštita javnog interesa.
Dana 21.06.2017. godine, predstavnici Udruge stanara sa suradnicima su prezentirali medijima  prijedlog  za izradu Zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada.U pripremu prijedloga kroz  rasprave koje se održavane u proteklim godinama, uključili su se predstavnici javnog sektora, gospodarstva, ustanova i institucija. Nadamo se da će ovaj prijedlog pokrenuti široku javnu raspravu i potaknuti mjerodavne da u što kraćem roku  i formalno pristupe pripremi i donošenju konačne verzije Zakona kojim će se uspostaviti stupanj odgovornosti prema nositeljima obveza u smislu zaštite javnog interesa.
 NAPOMENA
Predložena verzija služi za poticanje svih relevantnih čimbenika da se uključe u raspravu.  Činjenica je da će biti posjetitelja koji će imati samo kritički pristupa sadržaju pa se nadamo da će biti više onih koji će dati konstruktivne prijedloge!
UREDNIK
Ovdje možete preuzeti sadržaj ili komentarima predlagati promjene u  prijedlogu za donošenje zakona :