Ekološka svijest građana- DOPUNA!

inicijative Projekti, planovi, inicijative

Poštovani!

Slijedećih mjesec dana Udruženje stanara grada Osijeka održat će tribine usmjerene na rješavanje nekoliko aktualnih ekoloških problema naših građana  i to:

 1. Azbest – jedan od najopasnijih zagađivača okoliša
 2. Redovito održavanje dimnjaka – sigurnije grijanje
 3. Pseći izmet opasan za ljude
 4. Ne – plastičnim vrećicama

Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u raspravama ili  prezentiranju vlastitih projekata vezanih uz spomenute teme.

Srdačno Vas pozdravljamo!

                                                                                                              Predsjednica Udruženje stanara grada Osijeka
mr.sc. Vlasta Auguštin

 

Raspored održavanja tribina:

 1. tribina: 20.10.2017. u 11.sati – Gradska četvrt Gornji grad
 2. tribina: 23.10.2017. u11 sati – Gradska četvrt Retfala
 3. tribina: 27.10.2017. u 11 sati – Gradska četvrt Ind. četvrt
 4. tribina: 10.11.2017. u 17 sati – Gradska četvrt Tvrđa
 5. tribina: 13.11.2017. u 17 sati – Gradska četvrt Jug II
 6. tribina: 17.11.2017. u 17 sati – Gradska četvrt Novi grad
 7. tribina: 24.11.2017. u 17 sati – Gradska četvrt Donji grad