Ekološka svijest građana- DOPUNA!

Poštovani! Slijedećih mjesec dana Udruženje stanara grada Osijeka održat će tribine usmjerene na rješavanje nekoliko aktualnih ekoloških problema naših građana  i to: Azbest – jedan od najopasnijih zagađivača okoliša Redovito održavanje dimnjaka – sigurnije grijanje Pseći izmet opasan za ljude Ne – plastičnim vrećicama Pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u raspravama ili  prezentiranju vlastitih projekata […]

Nastavi čitati

Inicijativa – izbor Predstavnika suvlasnika na određeno vrijeme

U članku 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima navode se pitanja koja sačinjavaju Međuvlasnički ugovor. U navedenom članku stoji kako međuvlasnički ugovor sadrži podatke o osobi koja je ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama te uključuje granice njegovih ovlasti. Poučeni iskustvom, Udruženje stanara grada Osijeka pokreće inicijativu da se […]

Nastavi čitati