Etažno vlasništvo

Etažno vlasništvo

Etažiranje – Dioba suvlasničke zajednice Etažno vlasništvo je pravo vlasništva na stan ili poslovni prostor kao zaseban dio zgrade. Vlasnik stana u neetažiranoj zgradi je vlasnik (nedefiniranog) neodređenog dijela zgrade, kojem ne pripadaju zajednički dijelovi zgrade. Etažiranje je postupak kojim se  uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. stanom i njemu pripadajućih dijelova. Za provedbu postupka etažiranja potrebna je suglasnost svih suvlasnika zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige – uknjižiti kao vlasništvo. Postupak etažiranja može se provesti nad svim (legaliziranim) cjelinama u zgradi:
  • poslovni prostori
  • garaže
  • parkirna mjesta
  • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi, drvarnice i ostalo)
Zakonom o vlasništvu utvrđeno se vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja upisom u zemljišnu knjigu nakon što nadležno upravno tijelo izda potvrdu kojom potvrđuje samostalne uporabne cjeline. Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora Povezivanje je postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo posebnog dijela nekretnine. Za razliku od „klasičnog etažiranja“ postupak je mnogo jednostavniji, a uslijed toga i jeftiniji. Povezivanje je namijenjeno ponajprije višestambenim građevinama sagrađenima prije 1997. godine. Povezivanjem se uspostavlja pravno jedinstvo na nekretnini, tj. vlasnik posebnog dijela nekretnine postaje u odgovarajućem (neodređen ili isti kao i svakom drugom suvlasniku) suvlasničkom dijelu suvlasnik nad svim zajedničkim dijelovima zgrade i zemljištu na kojem je zgrada izgrađena. Temeljem dopune Zakona o vlasništvu i drugim pravima (NN.br. 153/09)  upravitelj zgrade dužan je pokrenuti postupak upisa neupisane zgrade i posebnih etažnih dijelova u zemljišne knjige (za sve zgrade kojima upravlja), a koje su izgrađene do 1.siječnja 1997. godine. Postupak povezivanja može pokrenuti Upravitelj nekretnine (u ime svih suvlasnika) ili vlasnik odnosno suvlasnik nekretnine na kojoj postoji vlasništvo. Povezivanjem zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, odnosno upisom zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama, nije potrebno raditi skupi Elaborat etažiranja (za koji su potrebni potpisi svih suvlasnika), a dobiva se uređeno zemljišno-knjižno stanje. Nakon provedbe ovog postupka, u javne isprave će biti uneseni točni podaci o svim posebnim dijelovima zgrade (stan, poslovna prostorija, garaže, itd.), njihovim vlasnicima, površinama, kao i (su)vlasničkim udjelima, a na zemljištu će biti upisani stvarni vlasnici, odnosno suvlasnici zgrade.