Inicijativa – izbor Predstavnika suvlasnika na određeno vrijeme

inicijative Projekti, planovi, inicijative

izboriU članku 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima navode se pitanja koja sačinjavaju Međuvlasnički ugovor. U navedenom članku stoji kako međuvlasnički ugovor sadrži podatke o osobi koja je ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama te uključuje granice njegovih ovlasti.

Poučeni iskustvom, Udruženje stanara grada Osijeka pokreće inicijativu da se izmjenom Zakona o vlasništvu izbor predstavnika suvlasnika ograniči na vremensko razdoblje od četiri godine.

Naime, predstavnik suvlasnika bira se na neodređeno vrijeme. Smatramo potrebnim da je nakon određenog vremenskog razdoblja nužno preispitati ulogu izabranog predstavnika suvlasnika, njegovo zalaganje, godine, izvršavanje zadataka koji se od njega očekuju, te donijeti odluku – produžava li se predstavniku ugovor, ako ga obavlja korektno ili ga se mijenja – zbog bolesti, godina, porodičnih neprilika, neizvršavanja zadataka i sl.