Iz sudske prakse – Predstavnik suvlasnika može biti samo netko od suvlasnika

korisni savjeti

Predstavnik suvlasnika može biti imenovan isključivo između suvlasnika. To je potvrdio drugostupanjski sud u Rijeci

U predmetu poslovni broj Gž-5217/2009-2 (konačno rješenje doneseno u listopadu 2012.godine), Županijski sud u Rijeci je potvrdio da predstavnik suvlasnika ne može biti osoba koja nije suvlasnik u stambenoj zgradi. Sud nije donio nikakve novine osim što je postupio sukladno čl.375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. U Zakonu jasno stoji da suvlasnici biraju predstavnika između sebe.

Pitanje imenovanja predstavnika izvan suvlasničke zajednice je veoma često. U dosta zgrada su suvlasnici odlučili da ih zastupa osoba “sa strane”. Takve odluke su ništavne i najbolje će ih osjetiti oni suvlasnici koje će sutra na sudu zastupati ova kategorija predstavnika. Činjenica je da je pojava predstavnika suvlasnika “sa strane” postala česta. Bilježe se slučajevi gdje pojedini predstavnici predstavljaju i više od pet zgrada. Kad se sagleda činjenica da za to primaju i adekvatnu naknadu, vidi se da je to postao i unosan posao. Osim toga, mnogi od njih biraju izvođače radova pa nisu isključena ni “pogodovanja” na štetu suvlasnika.

Može se slobodno reći da te zgrade imaju dva upravitelja od kojih samo onaj koji je registriran za upravljanje ima pravo na zastupanje suvlasnika.
Ovo je veoma ozbiljno pitanje koje odražava razinu svijesti suvlasnika u pojedinim zgradama gdje nitko ne želi biti predstavnik. U pozitivnoj praksi pojedinih zemalja, u slučaju da suvlasnici nemaju svog predstavnika, upravitelj preuzima sve obveze, ali je od njih zakonodavac postavio veći stupanj odgovornosti.

Izvor: HUSIZ- Rijeka, 17.02.2014.