IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA STANARA Novi predsjednik – Milan Kamenko

Arhiva

Udruženje stanara grada Osijeka održalo je godišnju izbornu skupštinu u sklopu koje je izabrano novo vodstvo udruge, koje je i predstavilo planove za sljedeće razdoblje. Na mjestu predsjednika udruženja Vlastu Auguštin zamijenio je Milan Kamenko. Izabrana je i zamjenica predsjednika Dubravka Borovac. U Izvršni su odbor udruge imenovani Milan Kamenko, Dubravka Borovac, Jasna Gorupić, Domagoj Šuster, Marica Dačić, Ivica Đeri i Vlasta Auguštin,Krešimir Pejić, a u Nadzorni odbor Zdenko Šimunović, Sunčica Stanić i Alen Vukašinović.

Kada su u pitanju planirane aktivnosti u 2020. godini, Izvršni odbor udruženja ovom je prilikom istaknuo kako će se nastaviti djelovati u vezi s usuglašavanjem zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a te zastupanjem interesa stanara pri formiranju zakonskih prijedloga i drugih propisa iz područja stanovanja. Nastavit će se i s radom na projektima vezanim uz edukaciju i informiranje građana o stanovanju, zaštiti čovjekova okoliša, kvalitetnoj manipulaciji otpadom i drugo. Radit će se i na informiranju građana te na uključivanju istaknutih stručnjaka svih struka u savjetovanje i edukaciju Osječana radi poboljšanja kvalitete i kulture stanovanja.

U sklopu skupštine dodijeljena su i priznanja za dugogodišnje članstvo: Zdenku Šimunoviću za deset godina članstva i Vladimiru Staniću za 25 godina članstva, a ona su upućena i Gordani Barjaktarić za 20 godina članstva i Pavi Pavokoviću za 25 godina članstva (koji su bili spriječeni priznanja preuzeti osobno).

Skupštini su nazočili zamjenik gradonačelnika Boris Piližota, Ivan Radić uime Osječko-baranjske županije, te direktor Zavoda za stanovanje Bojan Bodražić.
I. Solar

Izvor Glas Slavonije