Izvješće o provedenoj anketi za projekt „Info dani 3 – 30 godina za kvalitetno stanovanje u urbanoj sredini“

mediji o nama Projekti, planovi, inicijative Vijesti

Cilj i sadržaj ankete

Na anketu smo dobili 723 odgovora.

Proveli smo je s ciljem dobivanja rezultata i mišljenja o tome što je potrebno nadograditi kako bi osječka svakodnevica bila bogatija sadržajima, sportskim, kulturnim i rekreativnim.

Svrha ankete nije kontrola događaja koji će se zbivati, niti anketa može u potpunosti poboljšati kvalitetu življenja, ali je važan oblik dijagnostike dobrih i loših elemenata života u gradu Osijeku iz perspektive građana.

 

Anketu pogledate ovdje