JOŠ PROBLEMA S VODOMJERIMA Skrivaju potvrdu za svoj vodomjer upitne ispravnosti

Arhiva

 

Vlasnik privatnog vodomjera treba uvijek imati potvrdu o ispravnosti i pokazati ju suvlasnicima

Nakon što je problem s ugradnjom i očitanjem privatnih vodomjera u stambenim zgradama isplivao kao jedan od gorućih u Osijeku u 2019. godini, suvlasnici upozoravaju na još jedan – certificiranje baždarenja vodomjera.

Naime, upozorava se, puno je onih koji nakon ugradnje privatnih vodomjera, osim što ne puštaju predstavnika suvlasnika da sam očita potrošnju vode, i ne vode računa o ispravanosti uređaja. I to sakrivaju. Potvrđuju to i u osječkom Udruženju obrtnika.

“Svi privatni vodomjeri trebaju se baždariti, odnosno vlasnik vodomjera treba kroz određeno razdoblje dobiti potvrdu da je vodomjer ispravan. No često se u zgradama u kojima samo nekolicina stanova ima vodomjere događa da, osim što vlasnici vodomjera isključivo sami očitavaju, ne žele ostalim suvlasnicima pružiti dokaz o ispravnosti vodomjera, a da postoji sumnja kako vodomjeri nisu baždareni i/ili ispravni. Tako se nama javljaju ljudi i pitaju mora li se kopiju rješenja o baždarenju vodomjera dati na uvid ostalim suvlasnicima preko predstavnika suvlasnika ili ne mora. Mi sugeriramo da se kopija mora dostaviti, no to je u takvim slučajevima gdje su narušeni međuljudski odnosi u praksi teško izvedivo”, kaže predsjednica Udruženja stanara grada Osijeka, Vlasta Auguštin. Isto kažu i propisi.

Sukladno Naredbi o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene te o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila, ovjerno razdoblje za vodomjere za hladnu vodu na temelju kojih se obračunava potrošena voda odnosno pružene usluge iznosi pet godina.

Vodomjeri tijekom uporabe moraju imati valjan žig i plombu, a potencijalnu neispravnost vodomjera utvrđuje Zavod za mjeriteljstvo Republike Hrvatske.

“Za evidenciju o pravovremenom baždarenju individualnih vodomjera odgovoran je predstavnik suvlasnika, a sami suvlasnici (stanari) dužni su redovno ispitivati, kontrolirati i baždariti individualne vodomjere svakih pet godina. Svaki stanar dužan je svom ovlaštenom predstavniku sustanara (povjereniku stambene zgrade) omogućiti uvid u račune o kupljenim novim vodomjerima ili napravljenom baždarenju i popravku već prije ugrađenih vodomjera. Ako to ne učini, prestaje mu obračun vode preko očitane potrošnje na individualnim vodomjerima. Dodatna provjera ispravnosti baždarenja vodomjera ugrađenih u stanovima moguća je preko upravitelja stambene zgrade i njegovih ovlaštenih majstora. Hoće li očitanja individualnih vodomjera obavljati samostalno svaki od sustanara ili će to činiti ovlašteni predstavnik suvlasnika, o tome odlučuju zajednički svi sustanari stambene zgrade. Predstavnik sustanara (povjerenik stambene zgrade) dužan je kontrolirati točnost očitanja individualnih vodomjera što bi svi stanari trebali obaviti istog dana, najkasnije do 10. dana u mjesecu”, objašnjavaju pak iz Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada.

Ivana Solar

 

 

Puno je onih građana koji nakon ugradnje privatnih vodomjera ne vode računa o ispravanost uređaja
Kako ih razlikovati?

Ovdje je riječ o individualnim vodomjerima kao uređajima koji su ugrađeni u stanove bez suglasnosti isporučitelja usluge, a po kojem isporučitelj ne obračunava i naplaćuje vodu. Treba ih razlikovati od pomoćnih vodomjera koji su ugrađeni sukladno uvjetima isporučitelja.

Izvor Glas Slavonije