Kako to sve funkcionira

Život u zgradi

Kako to sve funkcionira?

Promjenom društvenog uređenja, donošenjem Ustava i zakonskom regulativom, Republika Hrvatska je društveno vlasništvo pretvorila u privatno i na taj način omogućila da nositelji stanarskog prava postanu vlasnici posebnih dijelova, stanova i suvlasnici zajedničkih dijelova u idealnom dijelu, s tim da više vlasnika čine suvlasničku zajednicu.

Temeljni dokumentifind-sales-reps

  • MEĐUVLASNIČKI UGOVOR je temeljni dokument kojim suvlasnici uređuju međusobne odnose i utvrđuju prava i obveze u suvlasničkim dijelovima, a ako je zgrada etažirana (napravljena dioba suvlasničke zajednice) i veličinu svih zajedničkih dijelova.  On je punovažan ako ga sklopi većina suvlasnika u suvlasničkim dijelovima, a obavezuje sve suvlasnike i one koji nisu njegovi potpisnici. Ovim ugovorom suvlasnici određuju i ovlaštenu osobu za zastupanje suvlasnika – predstavnika suvlasnika.
  • UGOVOR O UPRAVLJANJU kojim se određuje fizička ili pravna osoba, registrirana za poslove upravljanja, a koja u ime i za račun suvlasnika upravlja zgradom sukladno odredbama ugovora i  Upravitelj je dužan čuvati interese svih suvlasnika, provoditi odluke većine, a po potrebi voditi sporove pred sudom. Dužan je svakom suvlasniku predati financijsko izvješće o stanju i poslovanju sredstvima zajedničke pričuve u tekućoj godini za proteklu godinu, dati na uvid isprave temeljem kojih je poslovanje vođeno, utvrditi stanje zajedničkih dijelova. Upravitelj raspolaže sredstvima zajedničke pričuve sukladno ugovoru o upravljanju i međuvlasničkom ugovoru.
  • ODLUKU O KUĆNOM REDU donose suvlasnici stambene zgrade. To je jedini javno-pravni akt kojim se određuju pravila ponašanja suvlasnika i svih ostalih osoba koje trajno ili povremeno borave u zajedničkim prostorima zgrade. Obveza Upravitelja odnosi se na probleme vezane isključivo za zajedničke dijelove zgrade, a ne na rješavanje problema suživota suvlasničke zajednice. Ogledni primjerak Odluke o kućnom redu i obvezama korisnika zgrade izradilo je Udruženje stanara grada Osijeka za svoje članove.

 

USGOS3