Banke

Naši partneri abecednim redom:

OTPbanka_log

PONUDA OTP BANKE ZA SUVLASNIKE STAMBENIH ZGRADA

OTP banka vam nudi mogućnost otvaranja računa sredstava zajedničke pričuve, deponiranja viškova sredstava po viđenju i oročenje sredstava u kunama i eurima te kredite po povoljnim uvjetima.

Pogodnosti za suvlasnike stambenih zgrada pri otvaranju računa i obavljanju platnog prometa:

 • otvaranje računa zajedničke pričuve bez naknade,
 • uplate pričuve na blagajni bez naknade,
 • isplate s računa zajedničke pričuve bez naknade.

Prepoznajući potrebe suvlasnika stambenih zgrada za dodatnim financiranjem OTP banka je u ponudu uključila kredite za financiranje radova na održavanju i poboljšanju zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada koji će vam pomoći da unaprijedite uvjete stanovanja, uključujući i unaprjeđenje energetske učinkovitosti.

Krediti se isplaćuju u korist transakcijskog računa izvođača radova i ostalih ovlaštenih stručnjaka, na osnovu računa ili predračuna (iznimno vršenje isplate na osnovu računa za radove izvršene prije sklopljenog ugovora o kreditu). Također mogu se koristiti za zatvaranje kredita za financiranje radova na održavanju i poboljšanju zajedničkih dijelova zgrade koji su odobreni u drugoj banci.

Dodatne pogodnosti OTP kredita za suvlasnike stambenih zgrada:

 • obrada kreditnih zahtjeva bez naknade,
 • produženje roka otplate kredita bez naknade.

Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, trajnim nalogom direktnim terećenjem računa zajedničke pričuve.

Povrat kredita osigurava se iz iznosa sredstava zajedničke pričuve zgrade.

Sve informacije o novim povoljnim uvjetima kreditiranja suvlasnika stambenih zgrada u OTP banci saznajte u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili putem telefona, pozivom na broj 072 201 896.

Informacije o računima i platnom prometu te deponiranju viškova sredstava možete pronaći na web stranici OTP banke u dijelu za suvlasnike stambenih zgrada.

 

 

 

logo

Poštovani,

Slatinska banka d.d. u suradnji s Osječko-baranjskom županijom uključena je u projekt “Kreditiranja ebergetske obnove višestambenih zgrada”.

Riječ je o kreditima uz subvencioniranu kamatu: najniži iznos 20.000,00 kn – najviši iznos 2.000.000,00 kn.

Pravo na podnošenje zahtjeva: suvlasnici višestambenih zgrada na području OBŽ i to:

 • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ili
 • upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Namjena kreditnih sredstava: 

 • energetska obnova vanjske ovojnice,
 • zamjena vanjske stolarije.

Rok korištenja i rok otplate: 

 • korištenje do 12 mjeseci,
 • otplata do 10 godine.

Kamatna stopa:

 • 5,0 p.p. godišnja, fiksna, za cijelo vrijeme trajanja kredita,
 • ŽUPANIJA subvencionira kamatu sa 2,00 p.p.,
 • GRAD ĐAKOVO subvencionira kamatu sa 1 p.p.,
 • GRAD BELIŠĆE  subvencionira kamatu sa 1 p.p.,
 • GRAD BELI MANASTIR subvencionira kamatu sa 2 p.p.

Naknada Banci: 0,5% na iznos odobrenog kredita, jednokratno.

Instrumenti osiguranja povrata kredita: u ovisnosti o iznosu kredita i bonitetu Korisnika kredita.

Napomena: Osječko-baranjska županija participira u trošku izrade projektne dokumentacije s 50.000,00 kn korisnicima kredita.

Za dodatne informacije obratite se: Marina Penavin, voditeljica Financijskog centra

Financijski centar Osijek

Županijska 13, Osijek

e-mail: mpenavin@slatinska-banka.hr

tel.: 031 628 200

mob: 099 731 3646