Pomažući članovi

Pomažući članovi abecednim redom:

 

Elektromodul d.o.o., tvrtka čija je djelatnost usmjerena na projektiranje, građenje i održavanje cestovne signalizacije, instaliranje i održavanje kabelske televizije, semaforske signalizacije i parkirališnih sustava. Učinkovitom organizacijom i korištenjem naprednih informacijsko-komunikacijskih sustava nastoji biti na usluzi svojim korisnicima.

 

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. obavlja djelatnost distribucije električne energije za područje Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske županije i općine Orahovica. Temeljna joj je zadaća osigurati distribuciju električnom energijom svim građanima vodeći računa o kvaliteti isporuke električne energije uz što racionalnije korištenje postojećih resursa. Za ostvarenje ovih zadataka nužna je izgradnja novih i održavanje postojećih elektroenergetsih objekata u okviru distribucijskog područja što iziskuje obavljanje i sporednih i pomoćnih djelatnosti kao što su: projektiranje, izgradnja objekata, servisiranje, izrada metalne opreme, izgradnja plinovodne mreže, popravak vozila i mehanizacije. Znanje, tradicija, iskustvo i moderna tehnologija garancija su ostvarenja zacrtanih strateških ciljeva.

 

HEP Plin d.o.o. Osijek, distribucijska i opskrbna djelatnost obuhvaća područje tri županije: Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, gdje opskrbljuje 73.932 kupaca prirodnim plinom na 2.552 km dugoj mreži plinovoda, a godišnje isporučuje oko 150 milijuna prostornih metara prirodnog plina. Dvije su osnovne skupine kupaca potrošnje prirodnog plina: kućanstva (kupci koji prirodni plin koriste za vlastite potrebe u kućanstvu) i poduzetništvo (svaki kupac, osim kupca iz tarifne grupe kućanstvo).

 

HEP Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek, obavlja djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe kućanstava i industrijskih subjekata toplinskom energijom na području Osijeka. Centralizirani toplinski sustav osigurava racionalno korištenje toplinske energije i zaštitu okoliša. Racionalno korištenje toplinske energije osigurava se i ugradnjom predizoliranih cjevovoda za distribuciju toplinske energije, ugradnjom  novih generacija automatske regulacije, kao i  uvođenjem individualnog mjerenja po stanovima.

 

          NOVNOprojekt d.o.o. – projektiranje i nadzor u građevinarstvu, energetski pregled i certificiranje, upravljanje, građevinsko vještačenje, upravljanje zgradama, legalizacija objekata 

UKOP d.o.o., Osijek, Vinkovačka 63 d, Centrala: 031 272 966, 031 274 315, Fax: 031 273 655, E-mail: ukop@ukop-osijek.hr, Web: www.ukop-osijek.hr, DEŽURNI BESPLATNI TELEFON: Tel: 0800 9992, POGREBNI URED Osijek, Prolaz Josipa Leovića 11 Tel: 031 638 555, Fax: 031 638 556

 

Unikom d.o.o., obavlja komunalnu djelatnost sa ciljem Unikom_logotipodržavanja čistoće, odlaganja otpada, održavanja javnih površina i zooloških vrtova u skladu s europskim standardima. Moderna oprema i tehnologija na poslovima primarne reciklaže, kao i kvalitetna usluga zbrinjavanja otpada imaju za cilj – poboljšanje života naših građana i izgleda našega grada.

 

Vodovod d.o.o. Osijek, je moderno trgovačko društvo koje se bavi pročišćavanjem i distribucijom pitke vode i odvodnjom otpadnih voda. Ima golemu odgovornost za kontinuiranu proizvodnju dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode i njenog transporta do potrošača. U svom sastavu ima i povezana društva:
– Montaža d.o.o. –bavi se uvođenjem instalacija vodovoda, kanalizacije, plina, grijanja i klimatizacije
– Graditeljstvo d.o.o. – za građenje i ostale građevinske radove
– Projektni biro d.o.o.
– Hidrogeološki radovi d.o.o.
Najvažniji strateški ciljevi Vodovoda su kvaliteta usluge, kontinuirano poboljšanje odnosa prema okolišu i dosljedna primjena važećih zakona i propisa koji se odnose na zaštitu okoliša.

 

Zavod za stanovanje d.o.o. Osijek, najveći je upravitelj na području Osječko-baranjske županije. Jedina je tvrtka u Osijeku koja ispunjava sve zakonom propisane uvjete u pogledu upravljanja i održavanja stambeno-poslovnih zgrada. Vlasnicima stanova nudi pomoć pri etažiranju, vođenju evidencije naplate i izvještavanja o stanju sredstava pričuve, davanju pravnih savjeta, besplatno zastupanje suvlasnika stambenih zgrada u sudskim i drugim postupcima.

 

”DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.”  OSIJEK, UL. STJEPANA RADIĆA 15

 

”TRŽNICA D.O.O.” OSIJEK, TRG LJUDEVITA GAJA 5

 

”GPP D.O.O.” OSIJEK, CARA HADRIJANA 1