Posebni i zajednički dijelovi zgrade i uređaji

Posebni i zajednički dijelovi zgrade i uređaji

Posebni dijelovi nekretnine Posebni dijelovi nekretnine su dijelovi koji čine samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža, parkiralište) Zajednički dijelovi i uređaji Svi oni dijelovi zgrade i infrastrukture, koji ne pripadaju posebnim jedinicama (stanovima ili drugim prostorijama) smatraju se zajedničkima. Oni se održavaju sredstvima pričuve i bez njih nije moguće postojanje posebnih dijelova nekretnine odnosno samostalnih uporabnih cjelina. Ako suvlasnici zgrade međuvlasničkim ugovorom ne urede drugačije, zajedničkim dijelovima zgrade smatraju se: nosiva konstrukcija zgrade, pokrov, terase, pročelja zgrade uključujući prozore i vrata, žaluzine i sl., limarija na zajedničkim dijelovima zgrade, dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i aparati, stubišta i ograde stubišta, dizala, instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana, instalacije kanalizacije uključujući revizicijska okna, vodovodne instalacije od glavnog vodomjera do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade, električne instalacije stubišne rasvjete, glavna razvodna ploča sa uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade, nužna i panic rasvjeta, zajedničke instalacije centralnog grijanja do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade, radijatori i druga grijača tijela u zajedničkom dijelu zgrade, telefonske, televizijske ili radio antenske instalacije (uključujući kabelske i satelitske instalacije) do mjesta razdvajanja u stan, uređaji za zvono, električne brave, interni govorni uređaji od ulaza u zgradu do stana, zajednička kotlovnica i toplinska podstanica, hidroforska postrojenja, prepumpne stanice za otpadnu vodu, bunari, električni agregati, gromobranske instalacije, kanali za smeće, septičke jame.