POZIV ZA SUDJELOVANJE U FOKUS GRUPI U OSIJEKU – 13.10.2022. U 18 SATI

Arhiva

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) u sklopu HRZZ projekta – HESC projekta
(http://hesc.uirs.si/hr-hr/) koji istražuje kvalitetu života i stanovanja u Hrvatskoj planira održati fokus
grupu o kvaliteti života u osiječkim stambenim naseljima, kako starima (izgrađenima od 1945. do
1990. godine) tako i novima (izgrađenima nakon 1991. godine) Cilj je istraživanja prikupiti
informacije o tome koliko su stanovnici ovih naselja zadovoljni kvalitetom života i stanovanja koje
im pružaju njihovi stanovi, zgrade i naselja, te što misle kako se kvaliteta života i stanovanja u
njihovim naseljima može unaprijediti.

U fokus grupi sudjelovat će šest do deset sudionika/ca, a diskusiju će voditi istraživači iz IDIZ-a.
Predviđeno trajanje fokus grupe je između 60 i 90 minuta. Fokus grupa planirana je za četvrtak, 13.
listopada, u 18.00 sati, u prostorijama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, ul. Vladimira
Preloga 3. Ako bude zainteresirano više sudionika organizirat će se i dodatna fokus grupa.

Za sve sudionike/ce osigurana je nagrada u vidu potrošačkog bona za trgovine „DM“, u visini od 100
kuna.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo Vas da se prijavite na e-mail adresu svircic@idi.hr
sa sljedećim podacima:
– ime (i prezime)
– spol
– dob
– kontakt telefon
– naziv naselja u kojem stanujete.

Vaša diskusija u fokus grupi može značajno doprinijeti izradi smjernica za obnovu i planiranje
stambenih naselja u Hrvatskoj u smislu osiguravanja primjerene stambene politike te obnove i
planiranja naselja. Vaš identitet kao sudionika/ce fokus grupe bit će zaštićen, a rezultati će biti
dostupni samo u znanstvene i obrazovne svrhe.

Unaprijed hvala,

Istraživački tim IDIZ-a

Više o fokus grupama:

U fokus grupama sudionici/e diskutiraju o određenom problemu uz stručno
moderiranje razgovora. Izbor sudionika/ca vršit će se u skladu s potrebama za kreiranjem grupe koju
odlikuju određene demografske karakteristike.