Predstavnik suvlasnika

Predstavnik suvlasnikaCausal Businessman With Folio on White [url=http://www.istockphoto.com/file_search.php?action=file&lightboxID=4096051][img]http://www.erichood.net/bizpeep.jpg[/img][/url]

Predstavnika suvlasnika biraju suvlasnici pojedine nekretnine natpolovičnom većinom suvlasničkih udjela. To je osoba koja čini vezu između upravitelja i suvlasnika zgrade.  Potpisnik je kartona na žiro računu zgrade, te svojim potpisom i pečatom zgrade, uz upravitelja vrši isplate s računa zajedničke pričuve u svrhu održavanja zajedničkih dijelova. Nakon izbora, ovlašten je sklopiti ugovor – s upraviteljem, ugovor o kreditu, ugovor o upravljanju i slično te organizirati naplatu zajedničkih troškova.

Također je obvezan voditi brigu o provođenu kućnog reda, načinu korištenja zajedničkih prostora, prostorija i zemljišta koje služi zgradi. Zajedno s upraviteljem sudjeluje u odabiru izvoditelja radova koje provodi upravitelj, te u tom smislu ovjerava radne naloge kao potvrde izvršenog posla. Predstavnik suvlasnika dužan je redovno izvještavati suvlasnike o svim pitanjima vezanim uz upravljanje, a jednom godišnje podnosi pismeno izvješće o svom radu – svim suvlasnicima.

Od mjesečne naknade svih suvlasnika koja se izdvaja za održavanje i upravljanje zgradom, predstavniku za njegov rad pripada dogovorena mjesečna naknada.
Predstavnik suvlasnika ne može donositi odluke umjesto suvlasnika, a za svoj rad odgovara suvlasnicima.