Propisi, pravilnici i zakoni

Propisi, pravilnici i zakoni

U Republici Hrvatskoj problematiku stanovanja i vlasništva uređuje 35 zakona, uredbi i odluka,  koji izravno ili neizravno tretiraju problematiku stanovanja, vlasničkih odnosa, nasljeđivanja, prometa nekretnina, najmu, stambenoj štednji, poticanju stanogradnje, obnovi, zaštiti od požara, buke, zaštiti prirode, okoliša, zakona o gradnji, te zemljišnim knjigama. Vlasnički odnosi regulirani su Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji je donesen 28.10.1996. godine i njime je završena pretvorba “društvenog” vlasništva u stambenoj oblasti i ovim zakonom etažni vlasnici stanova, postali su suvlasnici nekretnine, tj. nositelji vlasničkih prava i obveza. Njime se reguliraju suvlasnički i idealni dijelovi nekretnina, pravo na upravljanje, uspostava etažnog vlasništva, upravitelj, posebni dijelovi nekretnine, suvlasnički dijelovi. Uredbom o održavanju zgrada uređuju se pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, vrste i načina poduzimanja hitnih i nužnih popravaka na zgradama i pitanja u svezi dostavljanja podataka o stanovima.