Stari predsjednik i nova ekipa oslonac stanarima

mediji o nama Vijesti

IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA STANARA

(Foto: ZDENKO PUŠIĆ)

Milan Kamenko ponovno je izabran za predsjednika Udruženje stanara Osijeka. Na kraju skupštine te udruge koju je, kako je kazao, i osnivao i podržavao godinama, izjavio je kako je prihvatio da tu funkciju, na zamolbu bližih suradnika, obnaša još dvije godine.

– Uspjeli smo okupiti mlađu ekipu koja može puno toga promijeniti i napraviti u Udruzi. Riječ je o tajniku Goranu Popoviću – to je nova profesionalna funkcija koju nismo imali – Domagoju Šusteru, Darku Grundleru, Dini Tijardoviću, Miši Debeljaku, Krešimiru Nemčaninu i Ljiljani Šimunovski, koji su članovi Izvršnog odbora. Usvojili smo programsku orijentaciju za dvije godine, a konkretan plan aktivnosti i rada donosit će IO. Želja nam je ponajprije nastaviti održavati naš Info dan, jer pokazao se vrlo dobrim, prihvatljivim i korisnim u krajnjoj liniji, s čimbenicima koji sudjeluju u kvaliteti stanovanja, kojih ima dosta. Zbog toga ne sumnjam da i ove godine nećemo imati ponovno anketu o kvaliteti života. Ako budemo imali novca, izdat ćemo i priručnik o kvaliteti stanovanja u urbanoj sredini kakva je grad Osijek. U krajnjoj liniji vjerojatno će nam većina aktivnosti biti vezana uz usvajanje novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada jer ima dosta pitanja i prijedloga te nedorečenosti – istaknuo je Kamenko.

 

IZVOR:  Glas Slavonije 
Autor: D. Pejić