Redovno održavanje

Redovno održavanje

Iz sredstava pričuve mogu se  financirati poslovi, usluge, koji pripadaju u – redovno održavanje, a najčešće su to:
 • Čišćenje zajedničkih dijelova – stubište, zajedničke prostorije, dvorišta, oluci . Čišćenje mogu obavljati vlasnici prema dogovoru ili mogu biti povjereni profesionalnim servisima za čišćenje
 • Čišćenje snijega u zimskim mjesecima s nogostupa uz zgradu obveza je vlasnika zgrade, vlasnika ili korisnika stanova ili poslovnih prostora u zgradi i to u cijeloj dužini čestice zemljišta prema Odluci o komunalnom redu grada Osijeka čl.121.-124. Snijeg se uklanja kad napadne više od 5cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta. Uklanjanje snijega i leda s nogostupa mora se obavljati u širini od najmanje 1,0 m.
 • Košenje trave i održavanje zelenih površina uklanjanje korova, košnja trave kosilicom ili trimerom, prema dogovoru ili putem ovlaštenih vršitelja
 • Naknada predstavniku prema dogovoru većine suvlasnika
 • Naknada upravitelju prema dogovoru većine suvlasnika
 • Dimnjačarski poslovi jedna su od komunalnih djelatnost koje se obavljaju prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara, koji vlasnike i korisnike dimnjaka i ložišta obvezuju da iste održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju
 • Čišćenje i održavanje odvodnih kanala (tzv. šahtova)regulirano je Odlukom o komunalnom redu (čl.59 i 60) grada Osijeka, a kojom se zabranjuje svako onečišćavanje i umanjivanje funkcije slivnika i oborinskih kanala
 • Održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvona, internog govornog uređaja)
 • Održavanje raznih uređaja (klima, plinski kombi bojlera i sl.), uređaja za grijanje (kotlovnica i toplinska podstanica), servisi na antenskim uređajima (za kabelsku i satelitsku TV), servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, struje, plina
 • Osiguranje zgrade prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima mora biti primjereno osigurana. Suvlasnici mogu osigurati zgradu i u većem obimu od propisanog
 • Režijski troškovi zajedničkih prostorija