Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje

Iz sredstava pričuve mogu se financirati poslovi, usluge koje pripadaju u izvanredno održavanje, a najčešće su to:
 • Ličilački i soboslikarski radovi – ličenje zidova, stropova, vanjske i unutarnje stolarije i tapetarski radovi
 • Ličenje radijatora, grijaćih tijela i drugih elemenata u zgradi
 • Zamjena i premazivanje podova i podnih obloga,
 • Popravak pokrova i ravnog krova
 • Zamjena i popravak stolarije uključujući i elemente zaštite od vanjskih utjecaja (kapci, žaluzine, grilje) i brava
 • Čišćenje kanala za smeće i septičkih jama
 • Popravak pročelja zgrade

Hitni popravci

Upravitelj može obaviti hitne popravke na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, ali i na posebnom dijelu zgrade, ako to ne učini vlasnik toga dijela zgrade, ako od tuda prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade. U tom slučaju novac zajedničke pričuve koji bi bio utrošen za taj popravak, dužan je nadoknaditi vlasnik toga dijela zgrade i to:
 • Kvarova na plinskim i električnim  instalacijama
 • Kvarova na sustavu centralnog grijanja,
 • Puknuća, oštećenja ili začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije
 • Prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica prodora vode
 • Znatnijeg oštećenja krova,
 • Narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade
 • Kvarova na dizalu
 • Otpadanja dijelova pročelja