Suvlasnici

Suvlasnici

Suvlasnik je onaj građanin koji ima vlasništvo nad stanom ili drugim prostorima u stambenim zgradama iz čega proizlaze njegova prava i obveze i to:
  • suvlasnik sudjeluje u upravljanju i održavanju stambenih zgrada
  • odlučuje o bitnim pitanjima vezanim za redovno i izvanredno održavanje zgrada
  • sudjeluje u biranju predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrade
  • provodi rješenja tijela državne i lokalne uprave i samouprave u cilju zaštite javnog interesa