UJESEN EDUKACIJE UDRUŽENJA STANARA: Studenti su najbrojnija populacija podstanara

Arhiva

Procjenjuje se da je u Osijeku danas od 12 do 15.000 kućanstava koja se mogu povezati s podstanarstvom – taj broj varira jer mnogi podstanari nisu prijavljeni. Prava i obveze u podstanarstvu regulirani su Zakonom o najmu stanova, no praksa pokazuje da se on rijetko primjenjuje. Upravo na takve situacije Udruženje stanara grada Osijeka želi utjecati preko projekta “Podstanari – prava i obveze” koji je u pripremnoj fazi.

– Riječ je o projektu koji za cilj ima educirati podstanare, suvlasnike, vlasnike stanova i predstavnike suvlasnika o njihovim pravima i obvezama – kaže Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja. Grad je za provođenje projekta osigurao 10.000 kuna. U izradi je brošura koju će Udruženje objaviti u listopadu, nakon čega kreću s edukacijama.
– Edukacije ćemo provesti najprije s predstavnicima suvlasnika, a potom i s otvorenim tribinama za građane. Fokus je na studentima – kaže Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja. A upravo studentska populacija čini najveći broj podstanara u Osijeku koji broji više od 18.000 studenata.
– Podstanari su uglavnom u Osijeku mladi ljudi – studenti, ali dijelom i đaci koji ne uspijevaju ostvariti mjesto u studentskim i učeničkim domovima i odlaze u privatni smještaj ne znajući za svoja prava i obveze – kaže Auguštin. Ističe brojne probleme koje se tiču podstanarstva – od neprijavljivanja, narušavanja reda i mira, kršenja ugovora o najmu…
– Student koji nije prijavljen ne može prijaviti boravište u Osijeku i samim time ne može ostvariti neka druga prava kao što su različite subvencije ili potpore, a neprijavljivanjem se gubi pravo i na povrat poreza. Neprijavljeni podstanari ne trebaju se iznenaditi ako ih u bilo kojem trenutku vlasnik istjera iz stana – objašnjava Auguštin. Dodaje da se problemi događaju na obje strane i kada je uredna prijava – iznajmljivači znaju ometati privatnost podstanara, a podstanari raditi probleme vlasniku, ali i drugim stanarima koji se tada obraćaju Udruženju za pomoć.
– Educirat ćemo podstanare i iznajmljivače i kako se piše ugovor te koje su klauzule bitne za svaku stranu – što je važno za studenta, a što za iznajmjivača – kaže Auguštin. Javlja se tu i problem kod prikupljanja potpisa, primjerice, za etažiranje ili obnovu. Nije rijetkost da velik broj podstanara u stambenoj zgradi koji zapravo nemaju ovlasti za davanje potpisa otežava put za donošenje različitih odluka.
– U Osijeku imate zgrada u kojima je više od polovine podstanara, a velika većina vlasnika stanuje ili u drugom gradu ili u inozemstvu – Irskoj i Njemačkoj. Sve to tišti stanare koji nešto žele promijeniti, a ne mogu, jer ne mogu prikupiti dovoljan broj potpisa – ističe Auguštin. Dio edukacija odnosit će se posebno na odnose u stambenim zajednicama, koji su prema dosadašnjim iskustvima Udruženja u nekim slučajevima izrazito loši.
– U nekim su slučajevima ekstremne situacije. Imate primjera kada smo sudjelovali u mirenjima suvlasnika kojima su podstanari bili problem. Podstanari su činili velike probleme, a vlasnik nije bio upoznat sa situacijom, jer nije tamo. U tom smislu savjetujemo sve tri strane kako najkvalitetnije riješiti probleme u odnosima. Potrebni su ustupci sa svih strana – predstavnika suvlasnika, vlasnika i podstanara – zaključuje Auguštin.
Udruženje stanara utemeljeno je prije 25 godina. Okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, korisnike socijalnih stanova. Želja je članova udruge volonterskim radom učiniti život u Osijeku ljepšim i kvalitetnijim.

Jasenka Pejaković
Izvor: Glas Slavonije