Završna konferencija projekta „Info dani – kultura stanovanja u urbanoj sredini”

Vijesti

Udruženje stanara Grada Osijeka organiziralo je završnu konferenciju projekta „Info dani – kultura stanovanja u urbanoj sredini” koji su provodili pod pokroviteljstvom Grada Osijeka. Projektom su željeli snažnije povezati pružatelje komunalnih usluga s krajnjim korisnicima odnosno građanima, a s tim su ciljem organizirali okrugle stolove i radionice u gradskim četvrtima i školama. 

Građani često ne znaju komu se obratiti u vezi s kakvim komunalnim problemom, a Udruženje stanara Grada Osijeka usmjerava ih i daje savjete. „Šumova u komunikaciji uvijek ima, a jedan je od glavnih zaključaka ovog projekta da nedostaje edukacije i informiranja”, rekao je predsjednik Udruženja stanara Milan Kamenko.

A kako bi doznali što Osječani misle o kvaliteti stanovanja u gradu u sklopu projekta proveli su anketu koja je pokazala da je velika većina anketiranih građana, njih 73%, djelomično zadovoljna kvalitetom, sigurnošću i ekonomičnošću stanovanja. Pružatelji javnih usluga u gradu dobili su prosječnu ocjenu 3,5. „Najlošije je ocijenjena prometna infrastruktura u gradu, a građani su djelomično zadovoljni održavanjem čistoće i zelenih površina”, izdvojio je Kamenko.

Sve pojedinosti o projektu i rezultati ankete objedinjeni su u brošuri iz koje se može doznati i kako su građani izrazili želju da se Udruženje ubuduće više bavi informiranjem o mogućnostima korištenja sredstava EU i nacionalnih fondova u vezi s energetskom obnovom i učinkovitosti.