Unikomov sustav vagat će svaku kantu s otpadom

Arhiva

PRIPREME ZA NOVA PRAVILA

U izradi je plan gospodarenja otpadom, no Osijek već sada može biti primjer

Samo je 115 jedinica lokalne samouprave, od njih ukupno 556, do kraja listopada ove godine imalo plan gospodarenja otpadom sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji je na snazi od srpnja 2013.

Plan gospodarenja otpadom osnovni je preduvjet za korištenje novca iz Europske unije u poslovima gospodarenja otpadom, odnosno gradnji reciklažnih dvorišta, sanaciji odlagališta otpada ili kupnji spremnika za razvrstavanje korisnog otpada i druge opreme.

snimio D. Kibel,
Osijek, 26.10.2015. Unikom, zelena kanta za komunalni otpad, žžuta kanta – plastika, plave kante za odlaganje starog papira

Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike nedavno su upozorili jedinice lokalne samouprave na taj problem, jer je početkom studenoga stupila na snagu Vladina uredba koja gradovima i općinama daje tri mjeseca za pokretanje održivog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na naš upit naglasili su kako je na području pet slavonskih županija plan gospodarenja otpadom usvojilo 49 jedinica lokalne samouprave, od čega je šest gradova, i to Virovitica, Lipik, Pakrac, Slavonski Brod, Belišće i Donji Miholjac te 43 općine. U sedam općina plan gospodarenja otpadom u fazi je nacrta ili izrade.

50 posto manje

U izradi je plan gospodarenja otpadom i u Osijeku, premda bi taj grad već sada mnogima mogao biti dobar primjer. Kako gospodarenje otpadom izgleda iz osječkog kuta? Direktor osječkog Unikoma Davor Vić kaže kako je Osijek, odnosno Unikom, već sada na dobrom putu da količinu miješanog komunalnog otpada koja završava na odlagalištu do 2020. smanji za 50 posto te tako dostigne propisane ciljeve za Hrvatsku. Vić ističe kako se procjenjuje da se u Osijeku danas odvaja oko 27 posto otpada.

– Već sada ispunjeni su svi preduvjeti za ostvarivanje svih obveza koje propisuje Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Uspostava sustava primarne selekcije otpada u Osijeku započela je 2010., kada su građanima podijeljene plave posude za odvojeno prikupljanje starog papira. Danas se u Osijeku odvojeno prikuplja iskoristivi otpad sustavom “od vrata do vrata”, i to papir, plastika, staklo i metal te biorazgradivi otpad. Prikupljeni otpad predaje se ovlaštenim tvrtkama koje razvrstavaju predani otpad, a biorazgradivi otpad odvozi se na kompostanu. Građanima je na raspolaganju i reciklažno dvorište u kojem se može odložiti 38 različitih vrsta otpada. Prikupljeni otpad, dakle, završava kod ovlaštenih tvrtki, kao npr. Folding i Eko Flor, Drava International, Unija Nova, Kairos, Flora VTC, itd. te odlazi na daljnu oporabu i ne završava na odlagalištu Lončarica Velika – kaže Vić.

Ističe kako je za sve obveze iz plana gospodarenja otpadom – od odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada, biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, do gradnje reciklažnih dvorišta te primjena novog načina pružanja usluge, grad napravio dobru pripremu. Zbog toga on smatra da će Osijek moći uspješno ispuniti sve zadane obveze. Najveći je problem još uvijek, upozorava Vić, gradnja i uspostava CGO Orlovnjak i pitanje daljnjeg odlaganja otpada na odlagalištu Lončarica Velika.

Informatički centar

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, ističe Vić, Unikom već nekoliko godina radi i na uspostavi informatičkog sustava skupljanja i evidencije komunalnog otpada. Informatički sustav sastoji se softvera i opreme koja se ugrađuje na vozilo za skupljanje otpada. Sustav omogućuje elektroničku identifikaciju posuda za otpad prilikom pražnjenja, što je preduvjet za buduću naplatu usluge odvoza komunalnog otpada prema kriteriju volumena i broja odvoza, što je u skladu sa zakonskim regulativama. Spomenuti sustav sastoji se od opreme na vozilu za skupljanje komunalnog otpada koje čine: centralno računalo koje pohranjuje i obrađuje podatke na kamionu, svjetlosna i zvučna signalizacija koja informira djelatnike o odgovarajućim signalima, antene koje automatski očitavaju RFID transpondere (čipove), senzori koji služe za detekciju posude na podizaču, tipkalo za prijavu uočenih nepravilnosti prilikom skupljanja otpada i kamere koje prate rad djelatnika na terenu i vizualno stanje posuda.

– Podaci prikupljeni u vozilu dostavljaju se u informatički centar gdje se obrađuju u posebnom softveru za obradu podataka. Osim informatičkog centra uspostavljen je i dispečerski centar u kojem se i dodatno kontrolira rad sustava preko pregleda snimljenog materijala prikupljenog tijekom postupka pražnjenja posuda. Ovaj sustav potpuno će se implementirati u gradu Osijeku do kraja 2018. godine – zaključuje Vić. (I. Mikulić)

izvor: Glas Slavonije, objavljeno 5. prosinca 2017.

BEZ KAZNI ZA GRAĐANE, ZA SADA

Na pitanje hoće li biti kazni za one koji se ne pridržavaju pravila o razvrstavanju otpada, Vić kaže da će kazne biti propisane novom odlukom, ali da će se u prvom razdoblju uspostave sustava nastojati ići u edukativnom smjeru i za početak izdavati samo opomene onim građanima koji se ne pridržavaju propisa. U 2016. je tako prikupljeno 1800 tona biootpada, 1600 tona papira, 600 tona plastike i 105 tona tekstila. Od 1. listopada ove godine Unikom je započeo i odvojeno prikupljati metalnu i staklenu ambalažu sustavom od vrata do vrata, odnosno po pozivu građana jednom u dva mjeseca.

Davor Vić, direktor osječkog Unikoma

Već sada ispunjeni su svi preduvjeti za ostvarivanje svih obveza koje propisuje Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Najveći je problem još uvijek gradnja i uspostava CGO Orlovnjak i pitanje daljnjeg odlaganja otpada na odlagalištu Lončarica Velika.