Dva projekta Udruženja stanara: EDUCIRAJU PODSTANARE I VLASNIKE STANOVA

Arhiva

Za Udruženje stanara grada Osijeka u 2018. godini osigurano je 10.000 kuna za projekt “Podstanari – prava i obveze” i 10.000 kuna za projekt “Podstanari – energetski certifikat”. “Projektom ‘Podstanari – prava i obveze‘ želimo educirati podstanare, suvlasnike, vlasnike stanova i predstavnike suvlasnika o njihovim pravima, ali i obvezama. Premda su prava i obveze regulirani Zakonom o najmu stanova, on se rijetko primjenjuje. Procjenjuje se da Hrvatska danas ima 150.000 kućanstava koje možemo povezati s podstanarstvom, dok se u Osijeku taj broj procjenjuje na 12.000 – 15.000. Taj broj varira jer mnogi podstanari nisu prijavljeni. Ovim projektom želimo utjecati i na takve situacije. Priručnik, koji želimo približiti zainteresiranim građanima, trebao bi pridonijeti kvalitetnijim odnosima u stambenim zajednicama. S druge strane, projektom
‘Podstanari – energetski certifikat‘ želimo upoznati najmoprimce i najmodavce sa zakonom kojim je propisana izrada energetskog certifikata, bitnog dokumenta pri sklapanju ugovora o najmu”, objašnjava predsjednica udruge, Vlasta Auguštin.
Inače, Udruženje stanara grada Osijeka utemeljeno je 1993. godine i od tada kontinuirano djeluje kao nestranačka i neprofitna udruga u životu grada. Rad je volonterski sa željom učiniti život u Osijeku ljepšim i kvalitetnijim. Okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, korisnike socijalnih stanova.

N. Z. Eberhard

Izvor: Glas Slavonije