MILAN KAMENKO Vjerujemo da ćemo ove godine uspjeti realizirati sve planirane aktivnosti i događanja

planovi Projekti, planovi, inicijative

Udruženje stanara grada Osijeka utemeljeno je 1993. godine i od tada kontinuirano djeluje kao nestranačka i neprofitna udruga u životu grada. Rad je volonterski sa željom učiniti život u Osijeku ljepšim i kvalitetnijim. Okuplja vlasnike kuća i stanova, suvlasnike, najmoprimce, osobe u podnajmu, korisnike socijalnih stanova. O novim projektima, suradnji s Gradom Osijekom i sa samim građanima govori predsjednik udruge, Milan Kamenko.

  • Udruženje stanara grada Osijeka iz proračuna Grada Osijeka  u 2020. godini za projekt „INFO DANI – kvalitetno stanovanje u urbanoj sredini“ dobilo je 30.000 kuna. O kakvom je projektu riječ?

Istina, prošle godine na javni poziv/natječaj Grada Osijeka za udruge aplicirali smo projekt „INFO DANI – kvalitetno stanovanje u urbanoj sredini“. Za isti nam je nakon ponovljenog natječaja početkom listopada odobren iznos od 30.000,00 kuna, no ugovor, zbog određenih formalnih uvjeta vezanih upravo uz mene kao podnositelja zahtjeva, nismo potpisali pa projekta nije prošle godine ni bilo. Kako je projekt planiran za provedbu u trajanju od najmanje 7 mjeseci, gotovo je i bilo nemoguće projekt realizirati do kraja 2020. godine, a posebice iz razloga što je za njegovo provođenje planirano puno direktnih kontakata (okrugli stolovi, tribine, razgovori i druženja) tako da nije neka velika šteta što je sve tako završilo zbog pandemije koronavirusom. Udruženje je na više od pola prošle godine moralo zatvoriti svoje prostorije i komunikacija s članstvom i građanima bila je vrlo oskudna, uglavnom putem poziva na mobilne aparate i e-mail porukama. Da je ugovor s Gradom Osijekom i potpisan zbog opisane situacije, sigurno je da bi Projekt bio realiziran u vrlo malom, gotovo neznatnom dijelu.

NADA Ove se godine nadamo puno povoljnijim uvjetima i realizaciji projekta u cijelosti. Naime, Projekt smo prilagodili trenutnoj situaciji, aktivnosti planirali sukladno propisanim epidemiološkim mjerama i ponovo se prijavili na natječaj koji je objavio Grad Osijek. Vjerujemo da će do kraja lipnja za ovu godinu biti odobreno sufinanciranje od strane Grada Osijeka te da ćemo uspjeti realizirati sve planirane aktivnosti i događanja.

  • Jeste li zadovoljni dobivenim iznosom? U što se on utrošio?

Sukladno uvjetima natječaja i financiranju ove godine, naš zahtjev za sufinanciranje  je na iznos od 25.000,00 kuna ( financijski plan projekta ukupno je 35.000,00 kuna, a iznos od 10.000,00 kuna osiguravamo iz članarine redovnih i pomažućih članova). Iznos je nešto manji jer smo reducirali neke aktivnosti pa time i smanjili ukupne troškove. Uz prijedlog projekta morali smo predati i financijski plan projekta iz kojeg su razvidni planirani troškovi i to: ljudski resursi s cca 50% iznosa, troškovi edukacijskih materijala te svih drugih aktivnosti planiranih u projektu s cca 35% iznosa te troškovi pošte, telefona, knjigovodstva i sl. s cca 15% iznosa.

  • Koliko je osoba sudjelovalo u projektu? Gdje se on provodio?

Osim voditeljice projekta gospođe Vlaste Auguštin, naše dosadašnje predsjednice udruženja te administrativne djelatnice u udruženju, u realizaciji projekta sudjelovat će i svi ostali članovi izvršnog odbora. U realizaciju projekta uključit će se i predstavnici gotovo svih komunalnih trgovačkih društava pružatelja javnih usluga s područja komunale čije aktivnosti i djelatnosti uvelike doprinose kvaliteti stanovanja u urbanim sredinama. Naravno bitni čimbenici u realizaciji projekta su i predstavnici stanara i upravitelji čije uključivanje također priželjkujemo i očekujemo. I naravno očekujemo da nam se pridruže ne samo članovi Udruženja, nego i svi ostali vlasnici i suvlasnici te korisnici stambenih jedinica sa svojim pitanjima, primjedbama i prijedlozima. Kako ćemo projekt aktivno provoditi najmanje 5 mjeseci, sve bilježiti i snimati u prosincu planiramo izdati manju brošuru, kao i zabilježene video zapise. To bi trebali biti sažeci svih aktivnosti projekta, kao i podsjetnik na ono što je bilo dobro do sada i što bi svakako trebalo poduzeti u narednom vremenu da se kvaliteta stanovanja u urbanoj sredini unaprijedi i podigne za stepenicu ili dvije na viši nivo.

ŽELJA Kroz sve ove aktivnosti želja nam je naravno promovirati i rad udruženja, naše ciljeve i zadatke te povećati broj članova. Osnovna je misija projekta direktno povezati sve bitne čimbenike u procesu „kulture stanovanja“, evidentirati sve primjere dobre prakse i unaprijediti kvalitetu stanovanja u svim mogućim segmentima.

  • Je li na provedbu projekta utjecala pandemijakoronavirusom? Na koji način?

Pandemija uzrokovana virusom Covid 19 znatno je utjecala i na rad našeg udruženja. Morali smo gotovo cijele prošle godine obustaviti naše direktne kontakte  s članstvom i drugim osobama koje su trebale našu pomoć, a koje smo već tradicionalno duži niz godina održavali srijedom poslijepodne u prostorijama našeg udruženja u Osijeku, Waldingerova 11. Upravo zbog pandemije i epidemioloških mjera ponovljen je i javni natječaj Grada Osijeka tako da ovaj naš i slični projekti nisu se niti mogli radi kratkoće vremena realizirati.

  • Koliko članova broji Udruženje stanara grada Osijeka? Provodite li još neke projekte?

Na ovo pitanje teško je odgovoriti precizno i jednostavno. Formalno gledajući (prema odredbama našeg Statuta i uobičajenom poimanju pojma člana) Udruženje stanara grada Osijeka ima relativno mali broj članova. Članarinu u iznosu od 40,00 kuna godišnje platilo je u prošloj godini nešto više od 100 fizičkih osoba, iako u evidencijama imamo preko 250 izdanih članskih iskaznica. Svakako je vrlo, vrlo važno istaknuti da imamo svake godine i 10-ak pomažućih članova (uglavnom komunalna društva – pružatelji javnih usluga, ali i neke druge pravne osobe) bez čije financijske pomoći udruženje ne bi moglo opstati.

No zapravo, Udruženje je na razne načine ranijih godina do sada godišnje opsluživalo i do 500 osoba tako da slobodno možemo reći da je stvarni broj članova puno veći od  onoga registriranog broja, odnosno onih koji plaćaju članarinu. To je način rada i poslovanja Udruženja koji egzistira od njegova osnivanja 1993. godine  i navike je teško promijeniti. Stoga sam i osobno više puta isticao da smo mi ipak neka druga vrsta udruge i da se znatno razlikujemo od definicije udruge/udruženja koje poznaje naše zakonodavstvo. Ne želim reći da je postojanje Udruženja stanara imperativ, ali sam siguran, a u to sam se i osobno uvjerio kroz svoj dugogodišnji rad u gradskoj upravi na poslovima komunalne i stambene djelatnosti, da je postojanje ovakvog Udruženja vrlo korisno. Potvrda ovomu su i vrlo česti pozivi i obraćanja našem Udruženju osoba iz gradova u kojima ovakva udruženja ne postoje, a problemi vezani uz stanovanje su posvuda vrlo slični, gotovo isti.

ZNAČAJNE TEME Gotovo svake godine provodimo neki projekt kao glavnu aktivnost i već tradicionalno po završetku izdajemo neku brošuru/priručnik. Uvijek su to značajnije teme koje su interesantne ne samo za naše članove, već za područje stanovanja uopće. Tema je bilo dost, a najznačajnije su bile o podstanarstvu, pričuvi, energetskom certificiranju, azbestu kao tihom ubojici, itd..

  • S kakvim vam se problemima najčešće obraćaju stanari?

U dosadašnjem radu uočili smo niz problema na relaciji: vlasnici/suvlasnici -predstavnik stanara – upravitelj. Upravo na tim odnosima temelji se i najveći broj upita, pritužbi, traženja pojašnjenja nejasnoća i slično naših članova i korisnika usluga našeg udruženja. Najčešći problem su nedovoljna ili gotovo nikakva komunikacija na ovoj relaciji, nedovoljna informiranost i netransparentnost. U ovom kontekstu najčešći su upiti u svezi s plaćanjem i korištenjem sredstava pričuve.  Druga skupina problema odnosi se na međusobne odnose samih vlasnika/suvlasnika/ korisnika stanova. U ovom segmentu najviše je pritužbi i upita u svezi s poštivanjem kućnog reda, korištenjem zajedničkih prostora, etažiranjem, energetskim certificiranjem i učestalim pojavama nekulture stanovanja u urbanoj sredini. Kako su naši članovi i vlasnici objekata individualnog stanovanja i s tog područja ima pitanja najčešće vlasničko-pravne naravi te prava i obveza u odnosu na takve objekte. Možda najveći problem predstavlja nedovoljna normativna uređenost ovog područja življenja. Stoga nam se veliki broj članova/korisnika javlja s pitanjima komu, kako i na koji način ostvariti pravnu zaštitu posebno u funkciji nadzora i eventualnih kazni. Na žalost tu i iz ovog Udruženja odlaze najmanje zadovoljni u prvom redu iz razloga što su naše ovlasti samo savjetodavne, a i pravna regulativa je vrlo manjkava i „štura“ tako da je jedino moguće rješenje privatna tužba koju mnogi iz raznih razloga nisu spremni potegnuti. Uopćeno rečeno ljudi pitaju za sve što je vezano uz problematiku stanovanja.

  • Kako ste zadovoljni suradnjom s Gradom Osijekom? Pomaže li Grad rad vaše udruge na još neki način?

Od samog osnutka pa do sada odnos Grada Osijeka i Udruženja stanara grada Osijeka smatram iznimno korektnim, prijateljskim, suradničkim. Ocjenu temeljim da činjenici da sam kao predstavnik Grada Osijeka i osobno sudjelovao u osnivanju udruženja, a kao dugogodišnji djelatnik gradske uprave surađivao i pratio rad udruženja.

VELIKA POMOĆ Osim sufinanciranja (ranije donacijama za rad, a sada putem projekata) Grad Osijek pomagao je rad udruženja tako što smo ovaj prostor do sada koristili bez naknade, nismo plaćali režijske troškove jer je sve išlo na „teret“ Grada. Puno nam je značila i pomoć u opremi jer uz skromna financijska sredstva koja imamo teško da bi bez te pomoći mogli opstati. Uostalom puno sličnih udruženja u drugim gradovima je do sada prestalo djelovati.

  • Grad Osijek je i u ovoj godini dobio najvišu ocjenu za transparentnost svog proračuna. Koliko je ona, po vašem mišljenju, važna?

Novac i njegovo trošenje oduvijek su predmet osnovnog interesa. Takva je situacija i danas. Zato je svaka transparentnost u ovom segmentu više nego nužna. Istinita, pravodobna i potpuna informacija osnova je povjerenja u svakom odnosu. To je ujedno i prilika za sve koje to interesira da saznaju što se u jednoj proračunskoj godini događa, planira i realizira, koliko će to koštati, kakvi su odnosi i „stremljenja“ u rasporedu sredstava te naravno je li sve sukladno zakonima i propisima u svakom pogledu. Sigurno vrlo važno i korisno.